off

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje

Vasario 2-ąją, šeštadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimo liturginę šventę (Grabnyčias), Bažnyčia mini Pašvęstojo gyvenimo dieną. Ta proga 10 val. Panevėžio vyskupijos kurijoje (Upytės g. 3) vyks konferencija: Kaip nesusirgti depresija (psichologė Vaida Šarauskienė). Po...
Posted On 2019 Sau 23
, By
off

Vilniaus arkikatedros bendruomenės kvietimas

Ruošdamiesi šv. Kazimiero šventei, prisimindami jo ištikimybę Dievui ir meilę artimui, kviečiame Jus ir Jūsų bendruomenę melstis ir švęsti kartu.  Ketvirtą kartą organizuojame šv. Kazimiero statulėlių ir teksto konkursą. Prašome savo bendruomenėse paskelbti šią...
Posted On 2019 Sau 17
, By
off

Kauno arkivyskupija kviečia

KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMISielovados pasiūlymas 2019-iesiems metams  Kauno arkivyskupijos medžiaga https://kaunoarkivyskupija.lt/?id=139&ncid=1&nid=6548
Posted On 2019 Sau 14
, By
off

Kovo 29 – 31 d. Kupiškyje savaitgalis sutuoktiniams

2019 m. kovo 29 – 31 d. Kupiškyje Sutuoktinių susitikimų savaitgalis. Savaitgalio rekolekcijos sutuoktiniams – tai vieno kitam padovanotas laikas! Jei per įvairius darbus nerandate laiko sau ir savo sutuoktiniui (ei); Jei nesusikalbate; Jei manote, kad Jūsų santuoka „...
Posted On 2019 Sau 05
, By
off

Informacija sužadėtiniams

Panevėžio vyskupijos šeimos centro informacija http://www.pvscentras.lt/.
Posted On 2019 Sau 05
, By
off

Sausio 26-27 d. Jaunimo centras kviečia

Platesnė informacija Panevėžio vyskupijos jaunimo centre.
Posted On 2019 Sau 03
, By
off

Skapiškio bažnyčioje altoriaus pašventinimas

Sausio 6 d. (sekmadienį) Viešpaties Apsireiškimo iškilmėse, Skapiškio šv. Hiacinto parapijoje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pašventins nauja altorių. Šv. Mišių pradžia 9 val. Kviečiame dalyvauti! Kurijos informacija.
Posted On 2019 Sau 02
, By
off

Vysk. Lino Vodopjanovo OFM homilija

Tai šlovingoji naktis, ta šlovę skelbė angelai Betliejuje ir, šiandien, mes visame pasaulyje. Tai džiugioji naktis, nes nuo tada ir visam laikui Dievas, Amžinasis, Begalinis, yra Dievas su mumis: nėra toli, neturime jo ieškoti dangaus orbitose ar tarp mistinių idėjų; jis arti,...
Posted On 2018 Gru 25
, By
off

Raimundo Zimkos diakonystės šventimai

Paskutinį advento sekmadienį, gruodžio 23  d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje dalyvaujant Telšių seminarijos rektoriui kun. Sauliui Stumbrai, Vilniaus propedeutinio kurso ugdytojui kun. Gabrieliui Satkauskui, klierikams iš Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijų, Panevėžio...
Posted On 2018 Gru 24
, By
12