Propedeutinis kursas

Jonas BRIEDIS
Dovydas DABUŽINSKAS
Benas JACKŪNAS

I filosofijos kursas (I)

Justinas KAVALIAUSKAS
Martynas RUZGUS

II teologijos kursas (IV)

Normundas FIGURINAS, 1993 06 10 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija (Kauno kunigų seminarija)

III teologijos kursas (V)

Diak. Raimundas ZIMKA, 1978 02 09  Alantos Šv. Jokūbo parapija (Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija)