• Vyskupijos kurija
  Upytės g. 3
  LT–35248 Panevėžys

  Tel. (45) 43 51 56
  El. paštas: kurija@paneveziovyskupija.lt

  Vyskupija įsteigta 1926 m. balandžio 4 d. Vilniaus bažnytinės provincijos dalimi tapo 1991 m. gruodžio 19 d. Nuo 2016 m. liepos 16 d. vyskupijai vadovauja vyskupas Linas Vodopjanovas, OFM.

  Panevėžio vyskupijos teritorija yra šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Vakaruose ji ribojasi su Šiaulių vyskupija, pietvakariuose – su Kauno, o pietryčiuose – su Kaišiadorių ir Vilniaus vyskupijomis.

  Jos plotas 13 000 kv.km.

  Panevėžio vyskupija suskirstyta į 9 dekanatus: Anykščių, Biržų, Krekenavos, Kupiškio, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų.

                              

  Vyskupiją sudaro 111 parapijų, kurias aptarnauja 88 dieceziniai kunigai ir 2 kunigai vienuoliai.

  Šioje vyskupijoje yra įsikūrę keli Dievui pašvęstojo gyvenimo institutai: Dievo Apvaizdos seserų kongregacija, Šv. Kotrynos, mergelės kankinės, seserų kongregacija, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacija,Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacija, Tiberiados bendruomenė, Įsikūnijusio Žodžio bendruomenė, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų (MIC) kongregacija.

  Panevėžio vyskupijoje veikia sielovadinio ir karitatyvinio darbo centrai.

  Caritas žinioje dirba padaliniai, turintys skirtingas karitatyvines funkcijas: 2 senelių globos namai, slaugos ligoninė, vaikų globos namai, 8 valgyklos, vaistinė.

  Šeimos centras iš esmės užsiima sužadėtinių rengimu Santuokos sakramentui. Be šios prioritetinės veiklos centras dar koordinuoja dekanatų šeimos centrus, organizuoja diskusijas su jaunimu seksualinės ir šeimos etikos klausimais, teikia psichologinę pagalbą.Jaunimo sielovada ir vaikų bei jaunimo katalikiškųjų organizacijų veiklos koordinavimu rūpinasi vyskupijos Jaunimo centras.

  Vyskupijos Katechetikos centras koordinuoja tikybos dėstymą mokyklose ir parapinę katechezę, dėl to rūpinasi tikybos mokytojų ir katechetų, dirbančių parapijose, įvairiapusiu ugdymu, teikia metodinę – pedagoginę pagalbą bei organizuoja seminarus, rekolekcijas.

  Panevėžio vyskupijoje veikia 5 valstybinės katalikiškos dvasios mokyklos: Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ir Utenos „Saulės“ gimnazija.

 • Puslapis ruošiamas.