Dalintis patirtimi, palaikyti žmogiškus-broliškus santykius su visais – tai svarbiausias vyrų pašvęstųjų institutų bendruomenių tikslas. Jų Panevėžio vyskupijoje turime 2: Tiberiados broliai Baltriškėse (Zarasų r.) – 6 broliai ir Įsikūnijusio Žodžio kongregacija Pumpėnuose (Pasvalio r.) – 2 vienuoliai kunigai.

Paprastai vienuolynai turi savo vidaus taisykles-regulą, pagal kurią tvarkosi. Kiekvienas vienuolynas paprastai turi generalinį vyresnįjį, kuris valdo visus pasaulyje esančius tos brolijos vienuolius. Kurio nors krašto vienuolių bendrija sudaro vienuolyno provinciją. Provincija išrenka savo viršininką, vadinamą provinciolu. Vienuolių bendrija, kokioje nors vietovėje turinti savo namus, išsirenka namų vyresnįjį. Panevėžio vyskupijoje nė vienas vyrų vienuolynas neturi savo generalinių namų nei provincijos centro.

 • BALTRIŠKIŲ TIBERIADOS BENDRUOMENĖS VIENUOLYNAS

  Baltriškių k.
  LT-32234 Zarasų r.
  Tel./faks. 8(385) 43694
  (Patogiausia skambinti 9–9.30 val., 20.30–21 val.)
  svetainės adresas:www.tiberiade.lt

  Vyresnysis –  br. Ivan DEMEURE.

  Įkūrėjas – brolis Marc PIRET
  Fraternite de Tiberiade
  B5580 Lavaux- Sainte-Anne, Belgique

  Tiberiados istorija prasidėjo mažame Lavaux-Sainte-Anne kaimelyje, Belgijos pietuose. Brolis Morkus, Tiberiados bendruomenės įkūrėjas, pasirinko Palestinoje, Genezarete, esančio ežero pavadinimą – Tiberiada. 1979 m. balandį „gimė“ Tiberiados bendruomenė.

  Bendruomenės dvasingumas kilo iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Šv. Teresės iš Lisieux mokymų. Bendruomenės gyvenime svarbiausia malda, broliškos meilės puoselėjimo ir jaunimo bei šeimų katalikiškas ugdymas. Broliai ir seserys reguliariai keliauja po kaimus, mokyklas ir parapijas, lanko šeimas. Bendruomenės tikslas – dovanoti Bažnyčiai šventų šeimų. Bendruomenės iniciatyva daugelyje Lietuvos miestų įsikūrusios Šv. Damijono maldos grupės – vieną kartą per savaitę susirenkantys melstis jaunuoliai.

  Šiandien daugiau nei keturiasdešimt brolių ir seserų iš Belgijos, Prancūzijos, Kinijos, Latvijos ir Lietuvos atsiliepė į Kristaus kvietimą: „Sek paskui mane!“ šioje bendruomenėje.

 • Ąžuolyno a. 3
  Pumpėnai, Pasvalio r.
  Tel. 8(451) 58510, mob. tel. 861348338

  Kun. Domingo Avellaneda Cabanillas ir kun. Juan Marcos Coduti.

  Kongregacija buvo įkurta kunigo Carlos Miguel Buela Argentinoje 1984 m. kovo 25 d. Kongregacijos charizma yra pagal švento Tėvo Jono Pauliaus II troškimą “Kultūros evangelizacija”.

  Svarbiausi pastoraciniai darbai:

  • užsiima misijomis parapijoje (pamokslauja),
  • veda ignacijines rekolekcijas.

  Kongregacija turi dar dvi šakas, t.y., moterų Viešpaties ir Marijos iš Matara tarnaites ir pasaulietinį institutą. Pasauliečiai, kurie nori padėti misionieriams, yra kviečiami gyventi šios bendruomenės dvasia.

  Kongregacija išplitusi visuose pasaulio kontinentuose. Įkurta daugiau nei 50 vienuolinių namų. Kongregacija įsikūrė Panevėžio vyskupijoje 2004 m. pradžioje, Pasvalio r., Pumpėnuose. Čia gyvena du kongregacijos kunigai.