Panevėžio vyskupijoje darbuojasi dvi vyrų vienuolijos: Tiberiados broliai, Zarasų raj. Baltriškėse ir Įsikūnijusio Žodžio kongregacija (IVE), Pasvalio raj. Pumpėnuose; bei keturios moterų vienuolijos Panevėžyje: Dievo Apvaizdos seserų kongergacija, Šventos mergelės ir kankinės Kotrynos kongregacija, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos  tarnaičių kongregacija ir Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos Tarnaitės.