Vieni, kai koks nors lemtingas įvykis ar susitikimas priverčia iš esmės suabejoti savo ankstesniu gyvenimu, įtiki labai įspūdingai. Kitiems ėjimas į tikėjimą yra tylus, ilgas ir iš išorės nepastebimas procesas – tarsi po žeme almantis šaltinis. Treti impulsą tikėjimui gauna skaitydami Bibliją.

„Aš esu čia, esu su jumis“ – Dievo kvietimas tikėti

„Aš esu su jumis“, – Dievas drąsino Izraelio tautą, keliaujančią per Raudonąją jūrą iš nelaisvės Egipto žemėje. Kas izraelitams padėjo tikėti? Mozė anuomet jiems kalbėjo: „Aš Esu atsiuntė mane pas jus!“ Žinojimas, kad Dievas yra drauge, padėjo tautai ir tikėti, ir juo pasitikėti. Be to, izraelitai jautė vedančią ir palaikančią Dievo ranką.
„Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“, – patvirtino Jėzus (Mt 28, 20). Tai gali būti ir jūsų kelias į tikėjimą.

Tas, kuris yra čia, su mumis, leidžia mums juo pasitikėti ir jaustis saugiems. Tas, kuris yra su mumis, leidžia jausti vedančią ir palaikančią jo ranką. Tad leiskitės Dievo paimamas už rankos ir patirkite tai, kas rašoma Laiške romiečiams: „Ne tu išlaikai šaknį, bet šaknis tave“ (Rom 11,18). Ir pamatysite, kaip sutiksite Dievą, kuris, būdamas jūsų kūrėjas, ir yra tikroji jūsų gyvenimo šaknis.

Susidomėjote? Čia rasite daugiau medžiagos apie tai, kas yra tikėjimas.

Gyvenimo prasmės klausimai

Iš kur ateinu? Kur einu? Kokia mano gyvenimo prasmė? Kaip atsiranda gyvybė? Kas laukia po mirties? Jums, be abejo, jau yra kilę tokių ir panašių klausimų. Kadangi mokslas neįstengia į visus juos iki galo ir nuodugniai atsakyti, atsakymų padeda ieškoti krikščioniškas tikėjimas.

Krikščionys tiki, kad:
• Dievas priima ir myli kiekvieną žmogų.
• Dievas nori, kad visi žmonės būtų jo gyvenimo dalininkai dabar ir po mirties.
• Dievas taip myli žmones, kad pats tapo žmogumi. Norėdamas mus išganyti, jis prisiėmė visa, kas žmogiška (įskaitant mirtį!).

Kas tiki į Jėzų Kristų, tas gyvena viltimi ir žino, kad yra jo meilės nešamas.

Pagarba kūrinijai

Daugeliui žmonių įtikėti padeda pagarba ir nuostaba, kurią sukelia gamtos didybė ir grožis. Kūrinijoje yra aiškiai regimi Dievo pėdsakai:

• keturiuose elementuose;
• žvaigždynų raidoje;
• iš nepatrauklios lėliukės išsiskleidžiant nuostabiam drugeliui;
• gimstant žmogui ir t. t.

Kūrinijos stebuklų keliama nuostaba gali peraugti į tikėjimą Kūrėju. Todėl kūrinijos išsaugojimas – savaime suprantamas Katalikų Bažnyčios rūpestis.

Šeima ir socialinė aplinka

Daugelis tikėjimą priima natūraliai, per savo šeimą ir socialinę aplinką, kurioje gali savo tikėjimą išgyventi ir švęsti, pvz.:

• bendrai su šeima melsdamiesi;
• švęsdami sekmadienį;
• per sakramentus;
• per liturginių metų šventes;
• Bažnyčios bendruomenės gyvenime, jaunimo grupelėje, bendraudami su giminaičiais, draugais, vaikų darželyje ar mokykloje…

Bendrija yra vieta, kurioje tikėjimas auga. Ir atvirkščiai, tikėjimas gali paskatinti burtis į bendriją. Šis tikėjimo ir bendrijos ryšys ir kuria Bažnyčią.

Tikėjimo pavyzdžiai

Neretai kaip tik žmogiški santykiai ir yra jėga, skatinanti mus toliau eiti tikėjimo keliu. Tik pagalvokite:

• apie meilę, kurią patiriate iš tėvų ar kitų artimųjų!
• apie susitikimus su žmonėmis, kurie jus žavi ir drąsina, nes jų pasitikėjimas gyvenimu ir laisvė kyla iš tikėjimo.
Pavyzdžiai mums gali būti ir vienuoliai bei vienuolės – žmonės, spinduliuojantys ramybę ir pilnatvę, nors ir gyvenantys darbų kupiną, paprastą gyvenimą be materialinės prabangos.

Tokia yra palaimintoji Motina Teresė, kuri savo neregėtu, pasiaukojamu rūpinimusi vargingiausiais, skatinamu giliausio tikėjimo, ne vienam tapo gyvenimo pavyzdžiu. Daugelis kitų palaimintųjų bei šventųjų, savo gyvenimu liudijusių tikėjimą, taip pat gali būti mums pavyzdžiai.

Įveikti likimo smūgius

Neretai kaip tik sunkūs išgyvenimai ir likimo smūgiai – netikėta, ankstyva artimo žmogaus mirtis ar žinia apie sunkią ligą – paskatina mus ieškoti atramos tikėjime. Tikėjimas suteikia stiprybės, padeda pakelti sunkumus.

(Jei kaip tik dabar gedite dėl artimo žmogaus mirties, apsilankykite interneto svetainėje taip pat galite pasikalbėti su kitais netektį išgyvenusiais žmonėmis.)

Padėka už apsaugojimą nuo nelaimės

Turbūt ne vienas mūsų yra maldomis šaukęsis Dangaus pagalbos ar kreipęsis į savo Angelą Sargą, o po to patyręs palengvėjimą ar bent jau jautęsis išklausytas, suprastas. Kam tokiu būdu yra pavykę išvengti nelaimės ar bėdos, tas lengviau randa kelią į tikėjimą.

Įspūdingi tokių išgyvenimų liudininkai yra piligrimystės vietose palikti votai (stebuklingą išgijimą liudijantys žmogaus kūno dalių simboliai arba kitokie padėkos už patirtas malones ženklai). Jie patvirtina, kad pasveikti ar ištverti sudėtingoje gyvenimo situacijoje žmonėms pavyko pasitikint Dievo malone arba užtariant jo Motinai Marijai.

Bažnytinis menas ir bažnytinė muzika

Kas nėra stebėjęsis turtinga menine bažnyčių puošyba? Arba, atvirkščiai, kai kurie Dievo namai patraukia savo jaudinančiu paprastumu. Užsukite į gražią bažnyčią ir pasijuskite jos dalimi. Galbūt joje patirsite Dievo artumą, atveriantį jums kelią į tikėjimą.

Neapsakomi ir bažnytinės muzikos turtai – nuo choralų iki naujausių bažnytinių giesmių.
Leiskitės nešami jų melodijų, dažniau įsigilinkite į tekstus arba patys pamėginkite giedoti su kitais šlovintojais ar parapijos chore. Muzika savu būdu atves jus į tikėjimą.

Jūsų kelias į tikėjimą

Koks jūsų kelias į tikėjimą? Ar jau radote jį? Jei norite, galite atsiųsti mums savo įtikėjimo istoriją. Galbūt ji padės rasti tikėjimą ir kitiems. Džiaugsimės, jei paskambinsite ar parašysite mums. Čia galite rasti mūsų kontaktus.