Tikėjimas nėra teorija, o Dievas – vien graži idėja. Tikėjimas – tai santykis su Dievu, kuris yra Asmuo. Jis veikia istorijoje, dabartyje, mano gyvenime.

Bažnyčia iš Jėzaus Kristaus gavo misiją Dievo veikimą padaryti matomą pasaulyje, leisti Dievui jame veikti. Ypatingu būdu tai vyksta per sakramentus. Sakramentai – veiksmingi „šventi ženklai“, malonės reiškimosi būdai, išoriniu veiksmu simbolizuojantys slaptą Dievo veikimą. Tikime: ką sakramentai išreiškia, taip jie ir veikia; ką jie simbolizuoja, tai ir vyksta Dievo tikrovėje.

Septyni sakramentai žmogui pažada Dievo paramą ir sustiprinimą, jo išganančią meilę visais lemtingais žmogaus gyvenimo momentais.

Krikštas