I filosofijos kursas (I)

I teologijos kursas (III)

Dovydas DABUŽINSKAS, 1999 10 26, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)

II teologijo kursas (IV)

Martynas RUZGUS, 1996 10 05, Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)