Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas (I)

Dovydas DABUŽINSKAS
Benas JACKŪNAS

II filosofijos kursas (II)

Justinas KAVALIAUSKAS, 1994 12 15, Geidžiūnų Šv. Angelų sargų parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)
Martynas RUZGUS, 1996 10 05, Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)