I filosofijos kursas (I)

Arminas RUZAS, 2000 10 10, Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapija (Kauno kunigų seminarija)

II filosofijos kursas (II)

Dovydas DABUŽINSKAS, 1999 10 26, Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija (Kauno kunigų seminarija)
Benas JACKŪNAS, 1999 05 19, Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapija (Kauno kunigų seminarija)

I teologijo kursas (III)

Martynas RUZGUS, 1996 10 05, Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)