Propedeutinis kursas

Jonas BRIEDIS
Dovydas DABUŽINSKAS
Benas JACKŪNAS

I filosofijos kursas (I)

Justinas KAVALIAUSKAS, 1994 12 15, Geidžiūnų Šv. Angelų sargų parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)
Martynas RUZGUS, 1996 10 05, Alantos Šv. ap. Jokūbo parapija (Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija)

II teologijos kursas (IV)

Normundas FIGURINAS, 1993 06 10, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija (Kauno kunigų seminarija)

III teologijos kursas (V)

Diak. Raimundas ZIMKA, 1978 02 09,  Alantos Šv. Jokūbo parapija (Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija)