off

Bendruomeninė malda pandemijos metu

Maldavimai pandemijos metu Kupini meilės sugrudusia širdimi maldaukime sielos ir kūno Gydytoją, kad nuo pandemijos  pasaulį saugotų, iš ligų išvaduotų, sielos ir kūno kančias nuramintų. Tegu Gailestingasis atleidžia mums laisvai ar nežiniom padarytus nusižengimus, kad visi...
Posted On 2020 Kov 30
, By
off

Alfa kursų sezonas Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje (kvietimas)

Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje pradėjome naują Alfa kurso sezoną. Jis mūsų parapijoje vyksta jau ketvirtą kartą. Šiemet labai gausi grupė, net 52 žmonės. Jau turime patirtį, tad šiam sezonui kruopščiai ruošėmės. Pasirūpinome lektoriais, atributika, rekvizitu ir grupelių...
Posted On 2020 Sau 24
, By
off

LKB metrikinių dokumentų skaitmeninimo projekto pristatymas Panevėžyje

2019 m. gruodžio 4 d. (trečiadienį) 14:00val.Panevėžyje, valstybės archyvo salėje (Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas, M. Valančiaus g. 3, Panevėžys) vyko Lietuvos katalikų bažnyčios metrikinių dokumentų skaitmeninimo rezultatų Panevėžio vyskupijoje viešas...
Posted On 2019 Lap 27
, By
off

Prof. Rasos Čepaitienės paskaita Biržuose

Lapkričio 16 d. Biržų pilies arsenalo salėje įvyko susitikimas su profesore Rasa Čepaitiene kurį organizavo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija. Profesorė skaitė pranešimą tema „Didieji dabarties iššūkiai. Ar dar apsimoka būti krikščioniu?“ Drauge su dalyviais buvo aptartas...
Posted On 2019 Lap 22
, By
off

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas. Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu. Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano...
Posted On 2019 Lie 15
, By
off

Normundo Figurino diakonystės šventimai

Birželio 28 d., Švč. Jėzaus Širdies šventėje, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Kristaus Karaliaus katedroje diakono šventimus suteikė Normundui Figurinui. Šventėje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus ir Panevėžio vyskupijos kunigai...
Posted On 2019 Lie 01
, By
off

“Užtvirtink” Biržuose

      Šeštadienis prieš Verbų sekmadienį Biržuose  išsiskyrė žmonių gausa. Miesto aikštėje šurmuliavo mugės dalyviai, o šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys dekanato jaunuoliai. Bevei...
Posted On 2019 Bal 14
, By
off

Kupiškio parapijoje pašventina koplyčia

Turizmas, pasaulį iš arti pažinti skatinanti verslo šaka, vis labiau įsitvirtina ir Lietuvoje, o tarp pačių populiariausių lankomų objektų įsiterpia bažnyčios, dažnai unikalios, paskelbtos kultūros ir architektūros paminklais, valstybės saugomais, reikalavimų ir įvairių draudimų...
Posted On 2019 Kov 08
, By
off

Sausio 26-27 d. Jaunimo centras kviečia

Platesnė informacija Panevėžio vyskupijos jaunimo centre.
Posted On 2019 Sau 03
, By
off

Apaštališkasis nuncijus Panevėžyje

Gegužės 16 d. (antradienį) 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišias aukos J. E. apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Koncelebruos Panevėžio vyskupijos kunigai. Kviečiame melstis kartu!
Posted On 2017 Geg 11
, By
12