off

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas. Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu. Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano...
Posted On 2019 Lie 15
, By
off

Normundo Figurino diakonystės šventimai

Birželio 28 d., Švč. Jėzaus Širdies šventėje, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Kristaus Karaliaus katedroje diakono šventimus suteikė Normundui Figurinui. Šventėje dalyvavo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus ir Panevėžio vyskupijos kunigai...
Posted On 2019 Lie 01
, By
off

“Užtvirtink” Biržuose

      Šeštadienis prieš Verbų sekmadienį Biržuose  išsiskyrė žmonių gausa. Miesto aikštėje šurmuliavo mugės dalyviai, o šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje rinkosi Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantys dekanato jaunuoliai. Bevei...
Posted On 2019 Bal 14
, By
off

Kupiškio parapijoje pašventina koplyčia

Turizmas, pasaulį iš arti pažinti skatinanti verslo šaka, vis labiau įsitvirtina ir Lietuvoje, o tarp pačių populiariausių lankomų objektų įsiterpia bažnyčios, dažnai unikalios, paskelbtos kultūros ir architektūros paminklais, valstybės saugomais, reikalavimų ir įvairių draudimų...
Posted On 2019 Kov 08
, By
off

Sausio 26-27 d. Jaunimo centras kviečia

Platesnė informacija Panevėžio vyskupijos jaunimo centre.
Posted On 2019 Sau 03
, By
off

Apaštališkasis nuncijus Panevėžyje

Gegužės 16 d. (antradienį) 12 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišias aukos J. E. apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana. Koncelebruos Panevėžio vyskupijos kunigai. Kviečiame melstis kartu!
Posted On 2017 Geg 11
, By
off

Sutvirtinimo sakramento teikimas 2017

Gegužė 20 d. 13 ir 16 val. Rokiškio Šv. apašt. evang. Mato bažnyčia 21 d. 10 val. Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia 21 d. 13 val. Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 27 d. 15 val. Pandėlio Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia 27 d. 18 val. Kupiškio Kristaus Žengimo į dan...
Posted On 2017 Bal 04
, By