off

Kupiškio parapijoje pašventina koplyčia

Turizmas, pasaulį iš arti pažinti skatinanti verslo šaka, vis labiau įsitvirtina ir Lietuvoje, o tarp pačių populiariausių lankomų objektų įsiterpia bažnyčios, dažnai unikalios, paskelbtos kultūros ir architektūros paminklais, valstybės saugomais, reikalavimų ir įvairių draudimų...
Posted On 2019 Kov 08
, By
off

Atgarsiai iš atsinaujinimo dienos „Nebijok šventumo“

Kovo 2 dieną nuo ankstyvo ryto iš visų vyskupijos dekanatų į Utenos kultūros centrą skubėjo jaunimas ir senoliai dalyvauti vyskupijos atsinaujinimo dienoje. Daugiausiai susirinko iš Utenos, o taip pat ir didesnės ar mažesnės grupės iš Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio ir...
Posted On 2019 Kov 04
, By
off

Vyskupo kanoninė vizitacija Smilgių, Saločių bei Kyburių parapijose

Sekmadienį, vasario 17 d. Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir generalvikaras Eugenijus Styra, kanonine vizitacija aplankė tris parapijas (Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus, Saločių Šv. Juozapo ir Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios), kuriose darbuojasi kleb. ats. kpt....
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Arkivyskupo Liongino Virbalo kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas

Prasidedanti Vilniaus knygų mugė priminė G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos renginių organizatoriams, kad likome nepasidžiaugę (garsiai!) prieš savaitę, vasario 13-ąją, pas mus arkivyskupo Liongino Virbalo naujai parengto kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymu. Knygų mugėje...
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Malda už a.a. vysk. Juozą Preikšą

Vasario 12 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje susirinkę vyskupai (vysk. Linas Vodopjanovas OFM., arkivyks. Gintaras Grušas, arkivysk. Lionginas Virbalas SJ, vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Arūnas Poniškaitis ir emeritas vysk. Jonas Kauneckas),  kunigai, K. Paltaroko...
Posted On 2019 Vas 13
, By
off

Šv. Mišios Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje

Vasario 11 d. (Pasaulinę ligonių dieną), Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir šios ligoninės kapelionas kun. Pavelas Andžejevski, Šv. Mišių aukoje meldėsi už ligonius bei tuos, kurie rūpinasi jais. Trumpoje homilijoje Vyskupas...
Posted On 2019 Vas 12
, By
off

„Užtvirtink“ susitikimas Pasvalio dekanate

Antrus metus girdima koduotė „Užtvirtink“ – tai susitikimų dienos pavadinimas. Visuose Panevėžio vyskupijos dekanatuose susitinkantys asmenys yra jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Programos iniciatorius – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM...
Posted On 2019 Vas 12
, By
off

Vyks. Lino Vodopjanovo OFM Kriklinių ir Pumpėnų parapijų vizitacija

Vyskupo apsilankymas Kriklinių „Švč. M. Marijos Apsilankymo“ bei Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės“ parapijose Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės“ parapijose Vasario 10dieną, minint V– jį eilinio laiko sekmadienį Pumpėnų ir Kriklinių parapijos susilaukė ypatingo svečio, tai...
Posted On 2019 Vas 11
, By
off

Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė

 Vasario 6 d.  į amžinybę iškeliavo amžiumi vyriausia sesuo vienuolė Panevėžio vyskupijoje – ses. Petronėlė – Margarita Liepaitė (g. 1918 m. birželio 21 d. ). Ses. Petronėlė – Margarita kilusi iš Joniškėlio parapijos. Baigė Gailioniškio pradžios mokyklą. Į Dievo...
Posted On 2019 Vas 06
, By
off

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija

         Sausio 29–30 dienomis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pradėjo kanoninę Panevėžio Kristaus Karaliaus parapijos vizitaciją. Šiomis dienomis Katedros parapijos admin. kun. Eugenijus Troickis pasirūpino suorganizuoti...
Posted On 2019 Vas 06
, By