off

Krekenavos parapijos vizitacija

Balandžio 14 d. Šv. Mišiomis baigėsi Panevėžio vysk. Lino Vodopjanovo OFM Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos kanoninė vizitacija. Nuotraukos Panevėžio vyskupijos.
Posted On 2024 Bal 15
, By
off

Vilniuje įamžintas kunigo Alfonso Lipniūno atminimas

Balandžio 10 d. Aušros Vartų g. 23 ant Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos fasado atidengta atminimo lenta neeilinei asmenybei – kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905–1945). Vilniuje Kunigas gyveno 1939–1943 m. Lenta įrengta ant pastato, kuriame kunigas nuomavosi nedidelį butą ir...
Posted On 2024 Bal 11
, By
off

Prisikėlimo Šv. Mišios Panevėžio katedroje

Prisikėlimo Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. VELYKŲ SEKVENCIJA Velykų aukai didingai teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. Atpirko avis Avinėlis: Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – Mirtį nugalėjęs, viešpatauj...
Posted On 2024 Kov 31
, By
off

Velykinis vysk. Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas

Mieli broliai ir seserys, nuoširdžiai jus sveikinu su Kristaus Prisikėlimo švente! Velykų įvykis mums reiškia didžiąją istorijos kovą, kurioje šviesa nugali tamsą, gėris nugali blogį, gyvenimas įveikia mirtį, ir šioje kovoje nebus jokių paliaubų. Šių metų Velykose mes dar kartą...
Posted On 2024 Kov 31
, By
off

Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Velyknaktis – vigilijų motina
Posted On 2024 Kov 30
, By
off

Kryžiaus kelias Panevėžio Senvagės parke

Kryžiaus kelią organizavo, mąstymus parengė Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas Romualdas Zdanys kartu su parapijiečiais, parapijos savanoriais ir vaikais. . Kryžių nešė įvairių institucijų, organizacijų, parapijos grupelių atstovai ir atstovės: Panevėžio meras Rytis...
Posted On 2024 Kov 29
, By
off

Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje

Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų (Fil 2, 8-9). s.J.M.
Posted On 2024 Kov 29
, By
off

Paskutinės Vakarienės Mišios

Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišių įžangos priegiesmyje skamba kvietimas, kuris įveda į kančios slėpinio apmąstymus: „Didžiuokimės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriame slypi mūsų išganymas, gyvenimas ir prisikėlimas, kuriuo mes esame išgelbėti...
Posted On 2024 Kov 28
, By
off

Krizmos Mišios

2024 m. kovo 28 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje aukotos Krizmos Mišios. Prieš 79-erius metus, 1945 m. kovo 28 d., Pucke, Lenkijoje, mirė kankinys, Dievo Tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas, tad šia proga, susirinkusiems tikintiesiems bei atvykusiems Panevėžio vyskupijoje...
Posted On 2024 Kov 28
, By
off

Didžioji Savaitė

Verbų sekmadienį minėjome Jėzaus įžengimą į Jeruzalę pasitikti mirties. Žmonės Jėzų sveikino kaip Dievo siųstąjį Mesiją šaukdami „Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ (Mt 21,9). Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė, kurios metu...
Posted On 2024 Kov 24
, By