off

Melskime už taiką Europos žemyne ir visame pasaulyje

Pasaulyje augant įtampai ir iškilus grėsmei taikai Ukrainoje, Šventasis Tėvas Pranciškus savo 2022 m. sausio 23 d. Vidudienio maldoje paskelbė ateinantį trečiadienį, sausio 26 d., Maldos už taiką diena. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą, rytoj, sausio 26 d., junkimės į maldą...
Posted On 2022 Sau 25
, By
off

Sinodinio kelio gairės ir medžiaga

Sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje gaires ir medžiagą galima rasti:
Posted On 2022 Sau 24
, By
off

Sutvirtinimo sakramento kursai sužadėtiniams Utenoje

UTENOS DEKANATO ŠEIMOS CENTRAS Kviečia sužadėtinius į kursus pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Tai šiais, 2022 metais, vienintelė galimybė! Kursai išskirtinai pakrikštytiems sužadėtiniams. Kursai vyks 2022 m. kovo 6 – balandžio 3 d. Panevėžio vyskupijos šeimos centro...
Posted On 2022 Sau 18
, By
off

Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

Sausio 18 – 25 d. pradedame maldų už krikščionių vienybę aštuondienį. VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu meldeisi: “Tegu visi būna viena, kaip Tu, Tėve, esi manyje, o aš – Tavyje”. Mes meldžiame Tavęs vienybės Bažnyčiai. Sugriauk mus skiriančias sienas. Sustiprink tai, kas mus...
Posted On 2022 Sau 16
, By
off

Paroda “Gerumas mus vienija”

   Mūsų vyskupijos Caritas centre ne taip seniai buvo pristatyta ir atidaryta nebe pirmoji paroda, skirta  akcijai ,,Gerumas mus vienija”. Pagyvenę, negalią turintys žmonės Caritas patalpose ateina praleisti laiko: kuria, daro mankštas, geria arbatą, kepa pyragus, švenčia...
Posted On 2022 Sau 06
, By
off

Sinodinio kelio pristatymas Panevėžio vyskupijoje

Spalio 17 d. viso katalikiško pasaulio katedrose, įskaitant ir mūsų, įvyko popiežiaus Pranciškaus paskelbto Sinodinio kelio atidarymo iškilmės. Atidarymo metu Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM šv. Mišių pabaigoje pakvietė ir supažindino susirinkusią bendruomenę su už...
Posted On 2022 Sau 01
, By
off

Popiežius Pranciškus Žinia 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga

Dialogas tarp kartų, ugdymas ir darbas: priemonės tvariai taikai kurti  2022 m. sausio 1-oji 1. „O kokios dailios kalnuose šauklio kojos, – to, kuris ateina […], skelbdamas ramybę“ (Iz 52, 7) Pranašo Izaijo žodžiai išreiškia paguodą, jie skelbia palengvėjimą ir...
Posted On 2022 Sau 01
, By
off

2022-ieji paskelbti “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metais”

Kaip nykštukas prieš milžiną: KGB neįveiktą Kroniką kardinolas Sigitas Tamkevičius prilygina stebuklui Nepaisant KGB pastangų užgniaužti laisvą žodį, 17 metų pogrindyje leista Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (Kronika) ne tik skleidė žinią pasauliui apie sovietinės valdžios...
Posted On 2022 Sau 01
, By
off

MARIJA – DIEVO LAIŠKAS

Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos leidinys ( 2021 m. Nr. 24 )
Posted On 2021 Gru 24
, By