off

Martyno Ruzgaus diakono šventimai

Sekmadienį, gegužės 12 dieną, 12 val. šv. Mišiose Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje bus teikiami diakonystės šventimai. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM suteiks diakono šventimus mūsų vyskupijos seminaristui Martynui Ruzgui. Lydėkime maldomis Martyną !
Posted On 2024 Geg 08
, By
off

Kun. G. Jankūnas: sinodiškumas – ne tam, kad Bažnyčia vėl būtų įtakinga

Balandžio 28 – gegužės 1 dienomis rekolekcijų namuose netoli Romos vyko sinodinis klebonų iš viso pasaulio susitikimas. Tris dienas vykusių pokalbių rezultatai suplauks į spalio mėnesį Vatikane vyksiančios Vyskupų sinodo sesijos darbo dokumentą. Bažnyčiai Lietuvoje susitikime...
Posted On 2024 Geg 06
, By
off

Alfa kursai Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje

parapijojeDžiaugsmingas šurmulys aidėjo Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje balandžio 23 – osios vakarą. Alfa kurso užbaigimo šventė. Daugiau kaip tris mėnesius trukusi Alfa kelionė baigėsi… Beliko padėkoti Dievui už gautas malones, už bendrystę, už tikėjimo atradimo džiaugsmą ar...
Posted On 2024 Bal 29
, By
off

Krekenavos parapijos vizitacija

Balandžio 14 d. Šv. Mišiomis baigėsi Panevėžio vysk. Lino Vodopjanovo OFM Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos kanoninė vizitacija. Nuotraukos Panevėžio vyskupijos.
Posted On 2024 Bal 15
, By
off

Vilniuje įamžintas kunigo Alfonso Lipniūno atminimas

Balandžio 10 d. Aušros Vartų g. 23 ant Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos fasado atidengta atminimo lenta neeilinei asmenybei – kunigui Alfonsui Lipniūnui (1905–1945). Vilniuje Kunigas gyveno 1939–1943 m. Lenta įrengta ant pastato, kuriame kunigas nuomavosi nedidelį butą ir...
Posted On 2024 Bal 11
, By
off

Prisikėlimo Šv. Mišios Panevėžio katedroje

Prisikėlimo Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. VELYKŲ SEKVENCIJA Velykų aukai didingai teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. Atpirko avis Avinėlis: Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – Mirtį nugalėjęs, viešpatauj...
Posted On 2024 Kov 31
, By
off

Velykinis vysk. Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas

Mieli broliai ir seserys, nuoširdžiai jus sveikinu su Kristaus Prisikėlimo švente! Velykų įvykis mums reiškia didžiąją istorijos kovą, kurioje šviesa nugali tamsą, gėris nugali blogį, gyvenimas įveikia mirtį, ir šioje kovoje nebus jokių paliaubų. Šių metų Velykose mes dar kartą...
Posted On 2024 Kov 31
, By
off

Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Velyknaktis – vigilijų motina
Posted On 2024 Kov 30
, By
off

Kryžiaus kelias Panevėžio Senvagės parke

Kryžiaus kelią organizavo, mąstymus parengė Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas Romualdas Zdanys kartu su parapijiečiais, parapijos savanoriais ir vaikais. . Kryžių nešė įvairių institucijų, organizacijų, parapijos grupelių atstovai ir atstovės: Panevėžio meras Rytis...
Posted On 2024 Kov 29
, By
off

Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje

Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų (Fil 2, 8-9). s.J.M.
Posted On 2024 Kov 29
, By