off

Gyvojo Rožinio kongresas Panemunėlyje

Liepos 31d. Gyvojo Rožinio draugija kviečia į Panemunėlio parapiją, Rokiškio rajone, kur vyks XVI rožinio draugijos kongresas. s.J.M.
Posted On 2021 Lie 27
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus žinia 1-osios Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga

2021 m. liepos 25 d. „Esu su tavimi per visas dienas“ Mieli seneliai, mielos močiutės! „Esu su tavimi per visas dienas“ (plg. Mt 28, 20) – tai pažadas, kurį Viešpats davė mokiniams prieš žengdamas į dangų ir kurį šiandien kartoja tau, brangus seneli, brangi močiut...
Posted On 2021 Lie 22
, By
off

Caritas savanorystė parapijose šiandien

    Birželio mėn. 8 dieną vyskupijos parapijų Caritas savanoriai mokėsi internetu – klausėsi lektorės psichologės Reginos Morkūnienės apie psichologinius pagyvenusių žmonių ypatumus, kas labai aktualu šiandien. Birželio 29 dieną dr. N. Kurapkaitienė ir vyskupijos Caritas...
Posted On 2021 Lie 08
, By
off

Naujo varpo palaiminimas Pasvalio parapijos bažnyčioje

Naujasis  Pasvalio  bažnyčios varpas pradeda liudyti savo istoriją…  Naujasis Pasvalio bažnyčios varpas gyveniman pašauktas Jono ir Valerijos Morkūnų šeimos, praeitų metų rudenį išlietas Jano Felčinskio varpų liejykloje Lenkijoje, lapkričio mėn....
Posted On 2021 Lie 01
, By
off

Rekolekcijos poroms ir šeimoms

Šeimų bendruomenė KANA kviečia poras atrasti ir švęsti gyvenimo porose džiaugsmo pilnatvę. Rekolekcijos vyks rugpjūčio 9 – 15 d., Guopstos, Trakų raj., Vilnius Jėzuitų gimnazijos stovyklavietėje.
Posted On 2021 Lie 01
, By
off

Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje vargonų koncertas

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje koncertų ciklas “Vargonai skamba vasarą”.
Posted On 2021 Lie 01
, By
off

1941 m. birželio sukilimo 80 m. sukaktis

Kviečiame maldoje prisiminti žuvusius 1941 m. birželio 23 d. sukilimo dalyvius. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne, generalinio štabo pulkininko, diplomato Kazio Škirpos bute, įvyko Lietuvos aktyvistų fronto steigiamasis susirinkimas. Jame dalyvavo 27...
Posted On 2021 Bir 19
, By
off

Kun. A. Lipniūno beatifikacinės bylos iškilmingas uždarymas Panevėžyje

Birželio 14 – ypatinga diena Lietuvai: skausminga lietuvių tautos naikinimo – tremčių pradžia; ši diena skirta lagerių kančias ir tremtį iškentėjusiam Palaimintuoju paskelbtam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, ši diena įgavo ir svarbų trečią Lietuvos istorijai įamžinantį įvykį:...
Posted On 2021 Bir 18
, By
off

Velžio koplyčios šventinimas

Birželio 13 d. švenčiant titulinius Švč. Jėzaus Širdies atlaidus atnaujintoje Velžio koplyčioje Panevežio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pašventino naują altorių, amboną ir tabernakulį. Į naujai sutvarkytą koplyčią susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Aplankė Panevėžio rajono...
Posted On 2021 Bir 15
, By