off

Sveikiname vysk. emeritą J. Kaunecką 45 metų kunigystės proga

Gegužės 22 d. 12 val. Šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, dėkodamas Dievui už 45 metų kunigystės pašaukimo dovaną, aukos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Sveikiname ir dėkojame už Jūsų tarnystę Dievui ir žmonėms! Linkime nepailsti skelbiant Dievo Žodį! S. J....
Posted On 2022 Geg 18
, By
off

Krekenavos Marijos paveikslo atidengimas ir naujo varpo pašventinimas

2015 metais Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Paveikslas iškeliavo į Prano Gudyno restauravimo centrą, Vilniuje. Čia nustatyta, jog paveikslo amžius siekia 400 metų, o per šį laiką jis daugybė kartų buvo naujintas, restauruotas, keista jo forma, o tikrieji fragmentai užtapyti....
Posted On 2022 Geg 17
, By
off

Sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje padėkos šventė

Kviečiame gegužės 21d. į SINODINIO KELIO Panevėžio vyskupijoje padėkos šventę!
Posted On 2022 Geg 11
, By
off

Ramygalos parapijoje pašventinti du nauji varpai

Gegužės 8 d., Gerojo Ganytojo sekmadienį, į Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią susirinkę tikintieji tapo svarbaus ir gražaus įvykio liudytojais – tą dieną buvo pašventinti du nauji parapijos varpai: Apaštalas Paulius ir Jonas Krikštytojas. Iškilmei vadovavo Panevėžio...
Posted On 2022 Geg 10
, By
off

Krizmos Mišios Panevėžio katedroje

Balandžio 14 d. į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą atvyko gausus būrys vyskupijos kunigų ne tik dalyvauti Krizmos Mišiose, bet ir pasveikinti vyskupą Liną Vodopjanovą OFM, prieš dešimtmetį gavusį vyskupo šventimus. Krizmos Mišioms vadovavo Vyskupas Linas OFM. Homilijoje...
Posted On 2022 Bal 15
, By
off

Verbų sekmadienis Panevėžio katedroje

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Nuotraukos Panevėžio vyskupijos
Posted On 2022 Bal 11
, By
off

Panevėžio katedroje Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai

Kovo 25 d., Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmėje, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje gausiai susirinkus tikintiesiems, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai paaukojo Rusiją ir Ukrainą. Maldos už taiką tęsėsi visą nak...
Posted On 2022 Kov 28
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2022 m. gavėnios proga

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a)  Brangūs broliai ir seserys,   Gavėnia yra palankus asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metas, vedantis mus į mirusio i...
Posted On 2022 Kov 02
, By
off

Popiežius Pranciškus Žinia 30-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

2022 m. vasario 11 d. „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36) Meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų Brangūs broliai ir seserys, Prieš trisdešimt metų šventasis Jonas Paulius II įsteigė Pasaulinę ligonių dieną, kad Dievo tauta, katalikiškos sveikato...
Posted On 2022 Vas 03
, By