off

Tarptautinė mokslinė konferencija Kupiškyje

2019 m. gruodžio 5 d. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vitražų salėje (Gedimino g. 40, Kupiškis) vyks dvasingumui skirta v-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Mūsų laikų liaudies pamaldumo šventieji ir jų kulto sklaida” minint Dievo tarno Mečislovo...
Posted On 2019 Gru 04
, By
off

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Panevėžyje

Kviečiame tikinčiuosius pasimelsti prie vyskupo kankinio palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų. Daugiau apie palaimintąjį vyskupą Teofilių galima rasti paspaudus šią nuorodą teofilius.lt. s.J.M.
Posted On 2019 Gru 02
, By
off

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Kviečiame pradėti Advento laikotarpį su pal. Teofiliumi Matulioniu. Smulkesnę informaciją apie palaimintąjį Teofilių Matulionį, kuris kilęs iš Panevėžio vyskupijos, galima rasti paspaudus šią nuorodą teofilius.lt s.J.M. Nuotraukos Panevėžio vyskupijos
Posted On 2019 Lap 27
, By
off

Iškilmingos Šv. Mišios už Lietuvą

Iškilmingose Šv. Mišiose už Lietuvą – priminimas kurti Tėvynę, galinčią priimti visus Sekmadienį iškilmingomis šv. Mišiomis už Tėvynę Lietuvą, kurias aukojo apaštalinis nuncijus Lietuvoje Petar Rajič ir Lietuvos vyskupai, pasibaigė Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos...
Posted On 2019 Lap 18
, By
off

Vėlinės

Lapkričio 1 d., prieš vakaro Šv. Mišias Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM bei Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo kunigai su gausiu būriu tikinčiųjų, senosiose miesto kapinėse meldėsi už mirusiuosius. s.J.M. Nuotraukos Panevėžio vyskupijos
Posted On 2019 Lap 01
, By
off

Kanoninė Panevėžio vyskupo vizitcija Suvainiškių, Čedasų ir Žiobiškio parapijose

Spalio 25 d., penktadienį, Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM, lydimas generalvikaro Eugenijaus Styros pradėjo kanoninę vizitaciją trijose parapijose: Suvainiškio Šv. apašt. Jokūbo, Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo bei Žiobiškio Šv. arkang. Mykolo, kuriose darbuojasi kun....
Posted On 2019 Spa 31
, By
off

Konferencija Adomynėje

Mokslinės konferencijos, skirtos Pasaulinei Misijų dienai, atgarsiai 2019 m. spalio 23-ąją Adomynė, Lietuvos mažoji kultūros sostinė – 2019, kartu su partneriais – Kupiškio etnografijos muziejumi bei Kupiškio kultūros centru – kvietė visus į rimtą mokslinį istorinį renginį....
Posted On 2019 Spa 27
, By
off

Šventė Daujėnų parapijoje

Mažos bendruomenės didelis džiaugsmas,- taip galima apibūdinti šventę, kuri vyko spalio 13 d.  Daujėnų švč. Jėzaus Vardo parapijoje. Pasibaigus vargonų remonto darbams, po bažnyčios skliautais jie suskambo vėl naujai.  Šie vargonai buvo sukurti 1928 metais Martyno...
Posted On 2019 Spa 19
, By
off

Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena

Spalio 5 d. Panevėžio Bendruomenių rūmuose vyko Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena „Pakrikštyti ir siunčiami“. Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė Ypatinguoju misijų mėnesiu, tad ir Atsinaujinimo dienoje buvo aktualu prisiminti savo, kaip krikščionio, misiją i...
Posted On 2019 Spa 09
, By
off

Vaižgantinės Vadaktėliuose

Šie metai skirti kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo, lietuvybės puoselėtojo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinėms. Ta proga Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčioje, kurioje Juozas Tumas klebonavo, spalio pirmą sekmadienį buvo iškilmingai švenčiamos VAIŽGANTINĖS. Tą...
Posted On 2019 Spa 08
, By