off

Panevėžio katedroje konsekruotas naujas altorius

Lapkričio 26 d. Panevėžio katedroje Kristaus Karaliaus šventėje buvo konsekruotas naujas marmurinis altorius.  Antipendiumą restauravo restauratorė Lina Katinaitė ir jos komanda, bendradarbiaujanti su Klaipėdos Arsenalu. Altorius ir ambona įsigyti Olandijoje....
Posted On 2023 Lap 29
, By
off

Panevėžio vyskupijos atsinaujinimo diena

Šių metų lapkričio 25 dieną Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko atsinaujinimo diena ,,Kristus Karalius- mano gyvenimo Viešpats“. Gerą renginio nuotaiką kūrė iš Kauno atvykusių Beatričės ir Austėjos giedamos giesmės, renginio vedėjos – Panevėžio vyskupijos katechetikos...
Posted On 2023 Lap 29
, By
off

G.K. Povilo Svirskio kunigystės šventimų 75metų jubiliejus

Šių metų spalio 30d. Utenos Dievo Apvaizdos parapija šventė neeilinę sukaktį: garbės kanauninko Povilo Svirskio kunigystės šventimų 75metų jubiliejų. Pasveikinti vyriausiąjį Lietuvoje kunigą susirinko pilna bažnyčia parapijiečių ir svečių iš kitų parapijų. Šv. Mišias aukoj...
Posted On 2023 Lap 29
, By
off

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje knygos „Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai“ pristatymas

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje konferencijų salėje gruodžio 4 d. 17.15 val. vyks knygos „Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai“ pristatymas. Dalyvaus vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikos rektorius...
Posted On 2023 Lap 29
, By
off

Mirė kun. jubil. Sigitas Uždavinys

A. † A. KUNIGAS JUBILIATAS SIGITAS UŽDAVINYS (1933-1960-2023) 2023 m .lapkričio 4 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, Anykščių ligoninėje po sunkios ligos mirė kunigas jubiliatas Sigitas Uždavinys. Velionis buvo gimęs 1933 m. gruodžio17 d. Vinco ir Juozapoto...
Posted On 2023 Lap 05
, By
off

Į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo mons. Povilas Miškinis

A. † A. MONSINJORAS POVILAS MIŠKINIS (1933-1963-2023) 2023 metų spalio 14 d. Pasvalyje, eidamas devyniasdešimt pirmuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas jubiliatas monsinjoras Povilas Miškinis. Velionis buvo gimęs 1933 m. sausio 28 d. Panevėžio r. Repšiškių km., Ramygalos...
Posted On 2023 Spa 15
, By
off

Skrebotiškio, Vaškų ir Grūžių parapijų vizitacija

Rugsėjo 17 d., Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM savo vizitaciją baigė švęsdamas šv. Mišias su Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies, Vaškų Šv. Juozapo ir Grūžių Švč. Mergelės Marijos parapijiečiais bei jų klebonu ir administratoriumi kun. Algimantu Petkūnu. Po išsamios...
Posted On 2023 Spa 02
, By
off

Panevėžio Vyskupo vizitacija Geidžiūnų parapijoje

Liepos 9 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas vyskupijos generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, lankėsi Pabiržės Švč. Trejybės ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijose, kuriose tarnystę atlieka kun. Kostas Balsys. Parapijų tikintieji savo Ganytoją sutiko pri...
Posted On 2023 Lie 17
, By
off

Pabiržės parapijos vizitacija

Liepos 9 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas vyskupijos generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, lankėsi Pabiržės Švč. Trejybės  ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijose, kuriose tarnystę atlieka kun. Kostas Balsys. Negausus būrelis šių parap...
Posted On 2023 Lie 17
, By
off

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje birželio 30d.: Kun. teol. lic. Virginijus Šimukėnas atleistas iš Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų paliekant visas kitas turėtas pareigas; Kun. Aivaras Kecorius paskirtas Čedasų Šv. apašt. Petro...
Posted On 2023 Lie 05
, By