off

Maldos už mirusius vyskupus ir kunigus

Besitęsiant vėlinių devindieniui, lapkričio 7 d. vysk. emeritas Jonas Kauneckas kartu su vyskupijos kunigais šv. Mišių aukoje meldėsi už visus mirusius vyskupijos kunigus. Po šv. Mišių malda už dvasininkus buvo tęsiama šventoriuje prie ten palaidoto Dievo Tarno Alfonso Lipniūnio,...
Posted On 2018 Lap 08
, By