off

Vyskupo kanoninė vizitacija Smilgių, Saločių bei Kyburių parapijose

Sekmadienį, vasario 17 d. Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir generalvikaras Eugenijus Styra, kanonine vizitacija aplankė tris parapijas (Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus, Saločių Šv. Juozapo ir Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios), kuriose darbuojasi kleb. ats. kpt....
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Kun. Algirdui Daukniui 60 metų

Nuoširdūs sveikinimai kun. Algirdui jubiliejaus proga. Lai nepristigsite jaunatviškos dvasios ir polėkio nuolat tobulėti! Dievo palaimos ir Dievo Motinos globos.   Vasario 24 d.  (sekmadienį) 14 val.  Berčiūnų “Lietuvos kankinių“ bažnyčioje  padėkos Šv...
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Arkivyskupo Liongino Virbalo kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas

Prasidedanti Vilniaus knygų mugė priminė G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos renginių organizatoriams, kad likome nepasidžiaugę (garsiai!) prieš savaitę, vasario 13-ąją, pas mus arkivyskupo Liongino Virbalo naujai parengto kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymu. Knygų mugėje...
Posted On 2019 Vas 20
, By