off

Kun. Alfonso Lipniūno atminimo pagerbimas Vilniuje

Kovo 29 d. pirmą kartą kunigo kankinio Alfonso Lipniūno atminimas buvo pagerbtas Vilniaus Šv Jonų bažnyčioje. Kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo Vilniaus universiteto kapelionu, Šv. Jonų ir Aušros Vartų pamokslininku, Štuthofo kaliniu. Taip buvo įgyvendinta Panevėžio vyskupo emerito...
Posted On 2019 Bal 02
, By