off

Šv. Cecilijos šventė Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje

Jau tapo graži tradicija švęsti šv. Cecilijos šventę Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Šiais metais tai 15 -ta šventė. Pagerbiami Utenos rajono ir dekanato vargonininkai, choristai ir muzikai. O Utenos Dievo Apvaizdos vargonininkė Rita Venckevičienė minėjo 30 metų vargoninkystės...
Posted On 2022 Lap 24
, By