off

Vysk. Lino OFM konsekracijos metinės

Sveikiname ir meldžiamės už mūsų Ganytoją vyskupą Liną, kuris 2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu! Amžinasis Ganytojau Jėzau Kristau, pripildyk Šventosios Dvasios malonių mūsų vyskupijos ganytoją ir...
Posted On 2023 Bal 14
, By