off

Devintinių procesija Panevėžio miesto gatvėmis

Birželio 11 d., sekmadienį, Panevėžio miesto gatvėmis vyko iškilminga Devintinių (Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės) procesija. Po kelerių metų, pirmą kartą po pandemijos, tikintieji vėl galėjo savo tikėjimą Jėzaus Kristaus buvimu Švč. Skaramente išreikšti meldžiantis ir palydint...
Posted On 2023 Bir 12
, By
off

A.A. kun. Jubil. kan. Bronius Šlapelis

A. † A. kunigas jubiliatas kan. Bronius Šlapelis (1934-1959-2023) 2023 m. birželio 11 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, mirė garbės kanauninkas jubiliatas Bronius Šlapelis. Velionis buvo gimęs 1934 m. balandžio 13 d. Antano ir Uršulės Šlapelių šeimoj...
Posted On 2023 Bir 12
, By