off

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje birželio 30d.: Kun. teol. lic. Virginijus Šimukėnas atleistas iš Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų paliekant visas kitas turėtas pareigas; Kun. Aivaras Kecorius paskirtas Čedasų Šv. apašt. Petro...
Posted On 2023 Lie 05
, By