off

Panevėžio Vyskupo vizitacija Geidžiūnų parapijoje

Liepos 9 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas vyskupijos generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, lankėsi Pabiržės Švč. Trejybės ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijose, kuriose tarnystę atlieka kun. Kostas Balsys. Parapijų tikintieji savo Ganytoją sutiko pri...
Posted On 2023 Lie 17
, By
off

Pabiržės parapijos vizitacija

Liepos 9 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas vyskupijos generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, lankėsi Pabiržės Švč. Trejybės  ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijose, kuriose tarnystę atlieka kun. Kostas Balsys. Negausus būrelis šių parap...
Posted On 2023 Lie 17
, By