off

Kalėdinis Panevėžio Vyskupo laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, 2023 m. Šv. Kalėdos Kristaus gimimas yra didis mūsų tikėjimo slėpinys, kuriam perprasti teologai yra parašę daugybę veikalų, menininkai – sukūrę šedevrų, o šv. Pranciškus Asyžietis sumanė atkurti tą kasdienę aplinką, kokioje ir užgimė Viešpats. Nuo to...
Posted On 2023 Gru 24
, By