off

Kryžiaus kelias Panevėžio Senvagės parke

Kryžiaus kelią organizavo, mąstymus parengė Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas Romualdas Zdanys kartu su parapijiečiais, parapijos savanoriais ir vaikais. . Kryžių nešė įvairių institucijų, organizacijų, parapijos grupelių atstovai ir atstovės: Panevėžio meras Rytis...
Posted On 2024 Kov 29
, By
off

Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje

Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų (Fil 2, 8-9). s.J.M.
Posted On 2024 Kov 29
, By