off

Prisikėlimo Šv. Mišios Panevėžio katedroje

Prisikėlimo Šv. Mišios Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. VELYKŲ SEKVENCIJA Velykų aukai didingai teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai. Atpirko avis Avinėlis: Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius. Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės – Mirtį nugalėjęs, viešpatauj...
Posted On 2024 Kov 31
, By
off

Velykinis vysk. Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas

Mieli broliai ir seserys, nuoširdžiai jus sveikinu su Kristaus Prisikėlimo švente! Velykų įvykis mums reiškia didžiąją istorijos kovą, kurioje šviesa nugali tamsą, gėris nugali blogį, gyvenimas įveikia mirtį, ir šioje kovoje nebus jokių paliaubų. Šių metų Velykose mes dar kartą...
Posted On 2024 Kov 31
, By