off

SINODINIS KELIAS LIETUVOJE ANTROJO ETAPO ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS

2024 m. gegužės 15 d. Įvadas Antrasis popiežiaus Pranciškaus inicijuoto Sinodinio kelio etapas tapo proga susitikimams ir pokalbiams, kuriuose dalyvavo tiek dvasininkai, aktyvūs parapijų nariai, tiek ir paribiuose esantys žmonės, pašvęstojo gyvenimo institutai bei katalikiškos...
Posted On 2024 Geg 19
, By
off

Martyno Ruzgaus diakono šventimai

Gegužės 12 d., per Šeštines, Alantos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčiojePanevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, suteikė diakono šventimus iš šios parapijos kilusiam Martynui Ruzgui. Homilijoje Ganytojas priminė, kad iš Alantos parapijos yra kilusių daug gerų ir šventų kunigų....
Posted On 2024 Geg 19
, By