off

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje: Diak. M. Ruzgus yra paskirtas Kupiškio parapijos pastoraciniu bendradarbiu; Kun. V. Valionis atleistas iš Rokiškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Biržų parapijos vikaru; Kun. R. Zimka atleistas iš Biržų parapijos vikaro pareigų ir...
Posted On 2024 Lie 05
, By