off

Naujas postulatorius A.Lipniūno beatifikacinėje byloje

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM 2018 m. rugpjūčio 06 d. dekretu nr. 437/18 kun. bažn. t. lic. Vitalijus Kodis buvo paskirtas Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacinės bylos postulatoriumi. Beatifikacinė byla yra teisinis procesas, o postulatorius atstovau...
Posted On 2018 Lap 24
, By
off

Maldos už mirusius vyskupus ir kunigus

Besitęsiant vėlinių devindieniui, lapkričio 7 d. vysk. emeritas Jonas Kauneckas kartu su vyskupijos kunigais šv. Mišių aukoje meldėsi už visus mirusius vyskupijos kunigus. Po šv. Mišių malda už dvasininkus buvo tęsiama šventoriuje prie ten palaidoto Dievo Tarno Alfonso Lipniūnio,...
Posted On 2018 Lap 08
, By
off

Susitikimų ciklas skirtas popiežiaus vizitui prisiminti

Praėjus vos keliems mėnesiam nuo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, Panevėžio vysk. Linas V. OFM su savo bendradarbiais (Panevėžio sielovados centras, parapijos bei rektoratai) suorganizavo Panevėžio m. parapijose susitikimų ciklą „Popiežiaus žinia Panevėžio miestui“....
Posted On 2018 Lap 04
, By
off

Malda vėlinių dieną senosiose Panevėžio miesto kapinėse

Lapkričio 2 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjavonas OFM  kartu su Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos kunigais ir bendruomene, senosiose Panevėžio miesto kapinėse meldėsi už čia palaidotus mirusiuosius.  s.J.M.
Posted On 2018 Lap 03
, By
off

G.kan. Povilo Svirskio kunigystės jubiliejus

Spalio 28 d. Panevėžio vyskupas odinaras Linas Vodopjanovas Ofm ir vysk. emeritas Jonas Kauneckas kartu su būriu kunigų, 70-ojo kunigystės jubiliejaus proga sveikino garbės kanauninką Povilą Svirskį. Jau 10 m. kanauninkas darbuojasi Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje. G.kan....
Posted On 2018 Spa 29
, By
off

Susitikimas – konferencija: Atnaujinkime maldą už Panevėžio vyskupiją

2018 m. spalio 27 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje, vietoje, kur ilsisi a.a. vysk. K.Paltarokas, suorganizavęs pirmąjį Eucahristijos kongresą Lietuvoje (1934 m. birželio 28 – liepos 1 d.Kaune), vyskupo Lino Vodopjanovo OFM kvietimu, buvo susirinkę už Panevėžio...
Posted On 2018 Spa 28
, By
off

Mirė kun. Rimantas Visockis (1969-1996-2018)

2018 m. spalio 19 d. Miežiškiuose mirė kun. Rimantas Visockis. Kun. Rimantas gimė 1969 m. rugsėjo 30 d. Ėriškių k., Panevėžio r. 1987 metais baigęs Ramygalos vidurinę mokyklą buvo paimtas į sovietinę kariuomenę. 1990 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs...
Posted On 2018 Spa 19
, By