off

Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė

 Vasario 6 d.  į amžinybę iškeliavo amžiumi vyriausia sesuo vienuolė Panevėžio vyskupijoje – ses. Petronėlė – Margarita Liepaitė (g. 1918 m. birželio 21 d. ). Ses. Petronėlė – Margarita kilusi iš Joniškėlio parapijos. Baigė Gailioniškio pradžios mokyklą. Į Dievo...
Posted On 2019 Vas 06
, By
off

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija

         Sausio 29–30 dienomis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pradėjo kanoninę Panevėžio Kristaus Karaliaus parapijos vizitaciją. Šiomis dienomis Katedros parapijos admin. kun. Eugenijus Troickis pasirūpino suorganizuoti...
Posted On 2019 Vas 06
, By