off

Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Velyknakčio liturgija Panevėžio katedroje. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. “Šventasis Augustinas (354–430) Velyknakčio liturgiją pavadino mater omnium vigiliarum – „visų vigilijų motina“. Jis sakydavo, kad tai pati svarbiaus...
Posted On 2023 Bal 11
, By
off

Kryžiaus Kelias Senvagėje

Didžiojo Penktadienio vakarą, po Kryžiaus pagerbimo pamaldų miesto bažnyčiose, į Panevėžio miesto centrą – Senvagę susirinko gausus būrys tikinčiųjų kartu apeiti ir apmąstyti Kryžiaus Kelią. Įvairių katalikiškų organizacijų ir įstaigų atstovai, karinę tarnybą atliekantys...
Posted On 2023 Bal 11
, By
off

Didžiojo Penktadienio liturgija Panevėžio katedroje

Didįjį Penktadienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vyskupijos Ganytojas kartu su kunigais šventė Didžiojo Penktadienio liturgiją. ” Viešpaties kančios Didysis penktadienis. Diena, kai „yra paaukotas mūsų Velykų Avinėlis, Kristus”, kaip sako Apaštalas, Bažnyčia...
Posted On 2023 Bal 11
, By