off

IV Velykų sekmadienis pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

“Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado” Paskelbta popiežiaus metinė žinia Pasaulinei maldų už pašaukimus dienai, Bažnyčioje minimai IV Velykų sekmadienį, gegužės 12 d. “Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado”… skaityti toliau paspaudus “Vatican...
Posted On 2019 Geg 09
, By
off

Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant

Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje, Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame...
Posted On 2019 Geg 09
, By
off

G. kan. Broniaus Šlapelio jubiliejai

Garbės kanauninkas Bronius Šlapelis gegužės 8 d. švenčia 85 m. amžiaus, 60 m. kunigystės ir 45 m. Tauragnų parapijoje, jubiliejus. Šešiasdešimt kunigystės metų su meile ir atsidavimu Jūs dovanojote Dievui, Bažnyčiai ir tikintiesiems! Keturiasdešimt penkeri ypatingai paskirti...
Posted On 2019 Geg 07
, By
off

Vysk. Lino Vodopjanovo OFM Daugailių ir Vajasiškio parapijų kanoninė vizitacija

Gegužės 3 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lydimas kanclerio kun. Sauliaus Černiausko, pradėjo kanoninę Daugailių „Šv. Antano Paduviečio“ (Utenos raj.) ir Vajasiškio „Šv. Jono Krikštytojo“ (Zarasų raj.) parapijų vizitaciją, kuriose darbuojasi kun. Saulius Kalvaitis....
Posted On 2019 Geg 07
, By
off

Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei

Kiekvienais metais Katalikų Bažnyčia gegužės mėnesį skiria ypatingam pamaldumui į Švč. Mergelę Mariją – gegužinėmis pamaldomis arba liaudyje vadinamomis mojava, mojus. Ta proga tikintieji kviečiami bažnyčioje arba privačiai namuose kartu su savo šeimos nariais ar drauge su...
Posted On 2019 Geg 01
, By
off

Panevėžio vyskupo vizitacija Dabužiuose

Balandžio 28 d., sekmadienis, dabužiečiams buvo ypatingas ir šventiškas. Gausiai susirinkę prie miestelio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios, jie netik atėjo į Atvelykio Mišias, bet taip pat su nekantrumu ir džiaugsmu laukė atvykstant Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo...
Posted On 2019 Bal 30
, By
off

Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM vizitacija Anykščiuose

Panevėžio Vyskupo vizitacija Anykščiuose: „Linkiu, kad bažnyčia netaptų muziejumi“ Paskutinįjį balandžio savaitgalį Anykščių Šv. apašt. evang. Mato  parapijoje vyko J. E. Panevėžio vyskupo ordinaro Lino Vodopjanovo OFM vizitacija – savotiškas parapijos ekonominio ir dvasinio...
Posted On 2019 Bal 30
, By
off

Panevėžio vysk. Lino Vodopjanovo OFM velykinis sveikinimas

Velykos 2019 m. Mieli broliai ir seserys, Evangelijoje pagal Luką, randame pasakojimą dviejų mokinių patirtį, kelyje į Emausą. Prisikėlęs Jėzus pasirodo mokiniams, eina kartu, primena, ir užsuka pas mokinius, kad su jais pasiliktų. Tai evangelisto Luko nuomone, yra Prisikėlimo...
Posted On 2019 Bal 21
, By
off

Velyknakčio pamaldos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Didįjį šeštadienį  (2019 04 21) Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su kitais kunigais, Kristaus Karaliaus katedroje  vadovavo Velyknakčio liturginėms pamaldoms. ” Pagal seniausiąją tradiciją ši naktis yra „budėjimas Viešpaties garbei” ir šią nakt...
Posted On 2019 Bal 21
, By
off

Didysis penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Didįjį penktadienį (2019 04 20) Visuotinė Katalikų Bažnyčia apmąsto mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią. Tą dieną pagal seną tradiciją bažnyčiose neaukojamos Šv. Mišios. Šią dieną Panevėžio katedroje apeigoms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su katedros klebonu...
Posted On 2019 Bal 20
, By