off

„Užtvirtink“ Anykščiuose

Antrus metus girdima koduotė „Užtvirtink“ – tai susitikimų dienos pavadinimas. Visuose Panevėžio vyskupijos dekanatuose susitinkantys asmenys yra jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Programos iniciatorius – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM...
Posted On 2019 Kov 12
, By
off

Panevėžio vyskupijoje esančių katechumenų Vardų įrašymo diena

Kovo 10 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12.00 val., pirmąjį Gavėnios sekmadienį, visoje vyskupijoje esančių katechumenų Vardų įrašymo diena. Šiais metais vyskupijoje dalyvaus aštuoni  suaugusieji besiruošiantys Įkrikščioninimui (Krikšto, Sutvirtinimo ir...
Posted On 2019 Kov 06
, By
off

Popiežiaus žinia gavėniai

Pelenų trečiadieniu (kovo 6 d.) visuotinė Bažnyčia pradeda gavėnios laikotarpį.  Katalikų Bažnyčios katekizmas sako, kad gavėnia tai „liturginių metų atgailos laikai ir dienos (gavėnios laikas, kiekvienais penktadieniais, primenantis Viešpaties mirtį) yra ryškus Bažnyčios...
Posted On 2019 Kov 05
, By
off

Atgarsiai iš atsinaujinimo dienos „Nebijok šventumo“

Kovo 2 dieną nuo ankstyvo ryto iš visų vyskupijos dekanatų į Utenos kultūros centrą skubėjo jaunimas ir senoliai dalyvauti vyskupijos atsinaujinimo dienoje. Daugiausiai susirinko iš Utenos, o taip pat ir didesnės ar mažesnės grupės iš Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio ir...
Posted On 2019 Kov 04
, By
off

a.a. prel. Broniaus Antanaičio metinės

Kovo 4 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12 val. šv. Mišios atmenant prieš metus pas Viešpatį iškeliavusį a.a. prel. Bronių Antanaitį.
Posted On 2019 Vas 28
, By
off

Vyskupo kanoninė vizitacija Smilgių, Saločių bei Kyburių parapijose

Sekmadienį, vasario 17 d. Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir generalvikaras Eugenijus Styra, kanonine vizitacija aplankė tris parapijas (Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus, Saločių Šv. Juozapo ir Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios), kuriose darbuojasi kleb. ats. kpt....
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Kun. Algirdui Daukniui 60 metų

Nuoširdūs sveikinimai kun. Algirdui jubiliejaus proga. Lai nepristigsite jaunatviškos dvasios ir polėkio nuolat tobulėti! Dievo palaimos ir Dievo Motinos globos.   Vasario 24 d.  (sekmadienį) 14 val.  Berčiūnų “Lietuvos kankinių“ bažnyčioje  padėkos Šv...
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Arkivyskupo Liongino Virbalo kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas

Prasidedanti Vilniaus knygų mugė priminė G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos renginių organizatoriams, kad likome nepasidžiaugę (garsiai!) prieš savaitę, vasario 13-ąją, pas mus arkivyskupo Liongino Virbalo naujai parengto kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymu. Knygų mugėje...
Posted On 2019 Vas 20
, By