off

Malda už a.a. vysk. Juozą Preikšą

Vasario 12 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje susirinkę vyskupai (vysk. Linas Vodopjanovas OFM., arkivyks. Gintaras Grušas, arkivysk. Lionginas Virbalas SJ, vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Arūnas Poniškaitis ir emeritas vysk. Jonas Kauneckas),  kunigai, K. Paltaroko...
Posted On 2019 Vas 13
, By
off

Šv. Mišios Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje

Vasario 11 d. (Pasaulinę ligonių dieną), Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir šios ligoninės kapelionas kun. Pavelas Andžejevski, Šv. Mišių aukoje meldėsi už ligonius bei tuos, kurie rūpinasi jais. Trumpoje homilijoje Vyskupas...
Posted On 2019 Vas 12
, By
off

„Užtvirtink“ susitikimas Pasvalio dekanate

Antrus metus girdima koduotė „Užtvirtink“ – tai susitikimų dienos pavadinimas. Visuose Panevėžio vyskupijos dekanatuose susitinkantys asmenys yra jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Programos iniciatorius – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM...
Posted On 2019 Vas 12
, By
off

Vyks. Lino Vodopjanovo OFM Kriklinių ir Pumpėnų parapijų vizitacija

Vyskupo apsilankymas Kriklinių „Švč. M. Marijos Apsilankymo“ bei Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės“ parapijose Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės“ parapijose Vasario 10dieną, minint V– jį eilinio laiko sekmadienį Pumpėnų ir Kriklinių parapijos susilaukė ypatingo svečio, tai...
Posted On 2019 Vas 11
, By
off

Pasimelskime už a.a. vysk. Juozą Preikšą

Vasario 12 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12 val. šv. Mišios atmenant prieš vienerius metus pas Viešpatį iškeliavusį J. E. vyskupą Juozą Preikšą. Nuotrauka Stasio Skrebio
Posted On 2019 Vas 08
, By
off

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygos pristatymas

Vasario 13 d. (trečiadienį) 17.15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14) Kauno arkivyskupo  Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė” pristatymas. Renginyje dalyvaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, br....
Posted On 2019 Vas 08
, By
off

Vasario 11 oji – pasaulinė ligonių diena

Popiežius Pranciškus savo žinioje, 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8) sako, kad  “kiekvienas iš mūsų yra vargingas, stokojantis, skurdus. Vos gimus mums reikia tėvų rūpinimosi, kad galėtume išgyventi, ir kiekviename...
Posted On 2019 Vas 08
, By
off

Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė

 Vasario 6 d.  į amžinybę iškeliavo amžiumi vyriausia sesuo vienuolė Panevėžio vyskupijoje – ses. Petronėlė – Margarita Liepaitė (g. 1918 m. birželio 21 d. ). Ses. Petronėlė – Margarita kilusi iš Joniškėlio parapijos. Baigė Gailioniškio pradžios mokyklą. Į Dievo...
Posted On 2019 Vas 06
, By
off

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija

         Sausio 29–30 dienomis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pradėjo kanoninę Panevėžio Kristaus Karaliaus parapijos vizitaciją. Šiomis dienomis Katedros parapijos admin. kun. Eugenijus Troickis pasirūpino suorganizuoti...
Posted On 2019 Vas 06
, By
off

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje

Šeštadienį, vasario 2 d., Kristaus paaukojimo šventėje, Visuotinė Bažnyčią meldėsi už pašvęstuosius – brolius vienuolius ir seseris vienuoles. Ta proga įvairių bendruomenių nariai visi kartu susirenka švęsti bei padėkoti Dievui už pašaukimo dovaną. Kaip ir kasmet, Panevėžio...
Posted On 2019 Vas 04
, By