off

Martyno Ruzgaus diakono šventimai

Sekmadienį, gegužės 12 dieną, 12 val. šv. Mišiose Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje bus teikiami diakonystės šventimai. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM suteiks diakono šventimus mūsų vyskupijos seminaristui Martynui Ruzgui. Lydėkime maldomis Martyną !
Posted On 2024 Geg 08
, By
off

Velykinis vysk. Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas

Mieli broliai ir seserys, nuoširdžiai jus sveikinu su Kristaus Prisikėlimo švente! Velykų įvykis mums reiškia didžiąją istorijos kovą, kurioje šviesa nugali tamsą, gėris nugali blogį, gyvenimas įveikia mirtį, ir šioje kovoje nebus jokių paliaubų. Šių metų Velykose mes dar kartą...
Posted On 2024 Kov 31
, By
off

Popiežiaus žinia Gavėnios proga

Popiežius Pranciškus Žinia 2024 m. Gavėnios proga Per dykumą Dievas veda mus į laisvę Brangūs broliai ir seserys! Kai mūsų Dievas apsireiškia, jis skelbia laisvę: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Taip prasideda...
Posted On 2024 Vas 14
, By
off

Kalėdinis Panevėžio Vyskupo laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, 2023 m. Šv. Kalėdos Kristaus gimimas yra didis mūsų tikėjimo slėpinys, kuriam perprasti teologai yra parašę daugybę veikalų, menininkai – sukūrę šedevrų, o šv. Pranciškus Asyžietis sumanė atkurti tą kasdienę aplinką, kokioje ir užgimė Viešpats. Nuo to...
Posted On 2023 Gru 24
, By
off

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje birželio 30d.: Kun. teol. lic. Virginijus Šimukėnas atleistas iš Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebono pareigų paliekant visas kitas turėtas pareigas; Kun. Aivaras Kecorius paskirtas Čedasų Šv. apašt. Petro...
Posted On 2023 Lie 05
, By
off

Virtuali paroda

Virtualioje parodoje pristatoma velykinės “Prisikėlusio Kristaus” statulėles. Dalis eksponatų yra ir iš Panevėžio vyskupijos. Ši paroda parengta praėjusių metų parodos Lietuvos liaudies buities muziejaus bažnyčioje pagrindu. Virtualios parodos nuoroda...
Posted On 2023 Bal 13
, By
off

Sinodinio Kelio Panevėžio vyskupijoje sintezė

2022 m. birželio 18 d. „JŪS PAŽINSITE TIESĄ, IR TIESA PADARYS JUS LAISVUS“Jn 8, 32 „AŠ ESU KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS”- sako Kristus. Jn 14, 6 Panevėžio vyskupijos ganytojas vysk. Linas Vodopjanovas, OFM, kartu su vyskupijos tikinčiaisiais, dvasininkija ir pasauliečiais,...
Posted On 2022 Bir 18
, By
off

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas apie šeimą

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas„Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“  2022 m. birželio 17 d. Brangūs broliai ir seserys, gera į jus taip kreiptis. Dvasinė brolystė ir seserystė primena mums ryšius, kurie atsiranda šeimoje, o šeimai Bažnyčia visad skyrė dau...
Posted On 2022 Bir 17
, By
off

Interviu apie Sinodinį Kelią su Panevėžio vyskupijos koordinatoriumi kun. G. Jankūnu

Gegužės 21d. į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją Sinodinio kelio Padėkos renginiui iš visos vyskupijos susirinko Sinodinio kelio moderatoriai, dalyviai ir visi, kurie nebuvo abejingi šiam procesui. Dalinamės interviu su Panevėžio vyskupijos...
Posted On 2022 Geg 07
, By