off

Popiežiaus žinia Gavėnios proga

Vasario 17 d. Popiežius Pranciškus Žinia 2023 m. Gavėnios proga Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė Brangūs broliai ir seserys! Mato, Morkaus ir Luko evangelijose sutartinai perteikiamas Jėzaus Atsimainymo epizodas. Šiame įvykyje matome Viešpaties atsaką į mokinių parodytą...
Posted On 2023 Vas 20
, By
off

Mons. Rolandas Makrickas paskirtas arkivyskupu

Popiežius Pranciškus monsinjorą Rolandą Makricką, Popiežiškosios Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastąjį komisarą, paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą. Rolandas Makrickas gimė 1972 m. sausio 31 d. Biržuose. 1996 m. liepos...
Posted On 2023 Vas 11
, By
off

Pasaulio Jaunimo dienos Lisabonoje

Popiežiaus kvietimas JAUNIMUI – nedelsti, pakilti ir išskubėti, kam? susitikimui su jaunimu iš viso pasaulio, jau šią vasarą Lisabonoje.  Pasiruošimo nuotaikos tvyro ore, todėl skubame su Jumis pasidalinti informacija apie Lietuvos grupes, vyksiančias į...
Posted On 2023 Vas 09
, By
off

Vasario 11 d. Pasaulinė Ligonio diena

Popiežius PranciškusŽinia XXXI Pasaulinės ligonio dienos proga 2023 m. vasario 11 d.  „Slaugyk jį“ Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika  Brangūs broliai ir seserys! Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama izoliacijoje...
Posted On 2023 Vas 09
, By
off

Arkivyskupas Lionginas Virbalas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas apie naują delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai  2023 m. sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena 2023 m. sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas delegatas užsienio...
Posted On 2023 Sau 27
, By
off

Sinodinio Kelio Panevėžio vyskupijoje sintezė

2022 m. birželio 18 d. „JŪS PAŽINSITE TIESĄ, IR TIESA PADARYS JUS LAISVUS“Jn 8, 32 „AŠ ESU KELIAS, TIESA IR GYVENIMAS”- sako Kristus. Jn 14, 6 Panevėžio vyskupijos ganytojas vysk. Linas Vodopjanovas, OFM, kartu su vyskupijos tikinčiaisiais, dvasininkija ir pasauliečiais,...
Posted On 2022 Bir 18
, By
off

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas apie šeimą

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas„Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“  2022 m. birželio 17 d. Brangūs broliai ir seserys, gera į jus taip kreiptis. Dvasinė brolystė ir seserystė primena mums ryšius, kurie atsiranda šeimoje, o šeimai Bažnyčia visad skyrė dau...
Posted On 2022 Bir 17
, By
off

Interviu apie Sinodinį Kelią su Panevėžio vyskupijos koordinatoriumi kun. G. Jankūnu

Gegužės 21d. į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją Sinodinio kelio Padėkos renginiui iš visos vyskupijos susirinko Sinodinio kelio moderatoriai, dalyviai ir visi, kurie nebuvo abejingi šiam procesui. Dalinamės interviu su Panevėžio vyskupijos...
Posted On 2022 Geg 07
, By
off

Sinodinio kelio gairės ir medžiaga

Sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje gaires ir medžiagą galima rasti:
Posted On 2022 Vas 02
, By
off

2022-ieji paskelbti “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos metais”

Kaip nykštukas prieš milžiną: KGB neįveiktą Kroniką kardinolas Sigitas Tamkevičius prilygina stebuklui Nepaisant KGB pastangų užgniaužti laisvą žodį, 17 metų pogrindyje leista Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika (Kronika) ne tik skleidė žinią pasauliui apie sovietinės valdžios...
Posted On 2022 Sau 01
, By