off

Patarnautojų susitikimas Kupiškyje

Spalio 26 d. Kupiškio “Kristaus Žengimo į dangų” parapijos namuose (Gedimino g. 1a), vyks patarnautojų susitikimas. s.J.M.
Posted On 2019 Spa 10
, By
off

Adomynės apylinkių bažnyčios: istorija ir dabartis

Adomynės parapijos kvietimas.
Posted On 2019 Spa 02
, By
off

Spalis – rožinio mėnuo

Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdama Dievo Motiną, Visuotinė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Apie šį liaudies pamaldumą popiežius Šv. Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Mariae, primena, kad kalbėti rožinį – tai...
Posted On 2019 Rgs 30
, By
off

Kūrinija – mūsų bendrieji namai

Enciklikoje LAUDATO SI popiežius Pranciškus primena, kad mūsų žemė yra bendrieji namai, visai kaip sesuo ir motina: „Būk pagarbintas, mano Viešpatie“, giedojo šv. Pranciškus Asyžietis. Šioje gražioje giesmėje jis priminė mums, kad mūsų bendrieji namai yra taip pat kaip sesuo, su...
Posted On 2019 Rgs 14
, By
off

Keramikos darbų paroda, skirta Baltijos kelio 30 – mečio sukakčiai

Panevėžio vyskupijos Caritas dienos užimtumo centro lankytojų keramikos darbų paroda, skirta Baltijos kelio 30 – mečiui ir Panevėžio vyskupijos Caritas organizacijos atkūrimo 30 – mečio sukakčiai  paminėti, atidaryta Panevėžio turizmo informacijos centre (Laisvės a....
Posted On 2019 Rgp 23
, By
off

Katalikų svetainė apie Misijas lietuvių kalba

Sparčiai artėja 2019 m. spalis, popiežiaus Pranciškaus paskelbtas Ypatinguoju misijų mėnesiu. Popiežius trokšta, kad tai taptų proga pagyvinti viso pasaulio Katalikų Bažnyčios misionierišką ir evangelizacinę dvasią. Ruošdamasi šiam įvykiui, Lietuvos nacionalinė misijų tarnyb...
Posted On 2019 Lie 18
, By
off

Dvasininkų paskyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kun. Domingo Avellaneda penkeriems metams paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu, paliekant visas kitas užimamas pareigas. Diak. Normundas Figurinas paskirtas Utenos Kristaus Žengimo į dangų pastoraciniu bendradarbiu. Kun. Rimantas Gudelis atleistas iš Salamiesčio Šv. Antano...
Posted On 2019 Lie 15
, By
off

Kauno arkivyskupija kviečia

KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMISielovados pasiūlymas 2019-iesiems metams  Kauno arkivyskupijos medžiaga
Posted On 2019 Sau 14
, By
off

Informacija sužadėtiniams

Panevėžio vyskupijos šeimos centro informacija
Posted On 2019 Sau 05
, By