off

Tikėjimo mokymo kongregacijos Responsum ad dubium dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo

Dėl pateikto klausimo:Ar Bažnyčia turi galią teikti palaiminimą tos pačios lyties asmenų sąjungoms? Atsakoma: Ne. Aiškinamoji nota Kai kur bažnytinėje aplinkoje plėtojami projektai bei pasiūlymai dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo. Neretai tokie projektai...
Posted On 2021 Kov 17
, By
off

Prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai

2021 m. kovo 19-ąją popiežius Pranciškus pradės šeimai skirtus metus. Tą dieną sukanka penkeri metai nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia paskelbimo. Šis dokumentas kalba apie meilę šeimoje, o jo pavadinimas lietuviškai reiškia „Meilės džiaugsmas“. Tad ir prasidedanči...
Posted On 2021 Kov 17
, By
off

Lietuvos Tradicinių Krikščioniškųjų Bendrijų kreipimasis

Vilnius, 2021 m. kovo 9 d. Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiam...
Posted On 2021 Kov 10
, By
off

Kovo 7 d. maldos už lietuvius visame pasaulyje

Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai 2021 m. vasario 24 d Brangūs lietuviai visame pasaulyje, jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį. Šiemet, kovo 7 d., junkimės į bendrą maldą, prašydami Dievo...
Posted On 2021 Kov 06
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas PATRIS CORDE

minint 150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo visuotinės Bažnyčios Globėju  Tėvo širdimi – taip Juozapas mylėjo Jėzų, kuris keturiose Evangelijose vadinamas „Juozapo sūnumi“ (1). Abu jo asmenį aprašę evangelistai, Matas ir Lukas, pasakoja nedaug, bet pakankamai,...
Posted On 2021 Kov 02
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m. Gavėnios proga

„Štai keliaujame į Jeruzalę…“ (Mt 20, 18) GAVĖNIA: TIKĖJIMO, VILTIES IR MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS Brangūs broliai ir seserys, Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atskleidžia jiems savo misijos giliąją prasmę ir...
Posted On 2021 Vas 16
, By
off

Lietuvos vyskupų laiškas tikintiesiems

2021 m. vasario 12 d. Brangūs broliai ir seserys, netrukus įžengsime į Gavėnios laiką. Pelenų trečiadienio liturgija apaštalo Pauliaus žodžiais kalbės apie prasidedantį malonės metą ir besiartinančią išganymo dieną (plg. 2 Kor 6, 2). Dabartinėmis aplinkybėmis, kai viskas trapu, o...
Posted On 2021 Vas 12
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus žinia 29-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2021 m.)

„Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (Mt 23, 8)  PASITIKĖJIMO SANTYKIS KAIP RŪPINIMOSI LIGONIAIS PAGRINDAS Brangūs broliai ir seserys, 29-osios Pasaulinės ligonių dienos minėjimas 2021 m. vasario 11-ąją, Lurdo Švč. Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, yra...
Posted On 2021 Vas 10
, By
off

Žolinės atlaidų šventinimas Krekenavoje įtrauktas į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą

Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą papildė Žolinės atlaidų šventinimas Krekenavoje. Senojoje tradicinėje kaimo bendruomenėje per Žolinę buvo švenčiama augmenijos branda ir dėkojama už derlių, ūkininkai ruošdavo vaišes, lankydavo vieni kitus. Įsigalėj...
Posted On 2021 Vas 10
, By
off

Laiškas pašvęstiesiems ir pašvęstosioms

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ IR APAŠTALIŠKOJO GYVENIMO DRAUGIJŲ KONGREGACIJA Vatikanas, 2021 m. sausio 18 d. Visiems pašvęstiesiems ir pašvęstosioms Kreipiamės į jus visiems mums – pašvęstiesiems ir pašvęstosioms – brangios dienos išvakarėse, dienos, kuri skirta mūsų nuostabiam...
Posted On 2021 Vas 02
, By