off

Panevėžio vysk. Lino Vodopjanovo OFM velykinis sveikinimas

Velykos 2019 m. Mieli broliai ir seserys, Evangelijoje pagal Luką, randame pasakojimą dviejų mokinių patirtį, kelyje į Emausą. Prisikėlęs Jėzus pasirodo mokiniams, eina kartu, primena, ir užsuka pas mokinius, kad su jais pasiliktų. Tai evangelisto Luko nuomone, yra Prisikėlimo...
Posted On 2019 Bal 21
, By
off

Velyknakčio pamaldos Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Didįjį šeštadienį  (2019 04 21) Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su kitais kunigais, Kristaus Karaliaus katedroje  vadovavo Velyknakčio liturginėms pamaldoms. ” Pagal seniausiąją tradiciją ši naktis yra „budėjimas Viešpaties garbei” ir šią nakt...
Posted On 2019 Bal 21
, By
off

Didysis penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Didįjį penktadienį (2019 04 20) Visuotinė Katalikų Bažnyčia apmąsto mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią. Tą dieną pagal seną tradiciją bažnyčiose neaukojamos Šv. Mišios. Šią dieną Panevėžio katedroje apeigoms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kartu su katedros klebonu...
Posted On 2019 Bal 20
, By
off

Kryžiaus kelias Panevėžyje, Senvagėje

Panevėžyje, Didįjį penktadieni (2019 04 19) jau sutemus, Senvagėje gausiai susirinkus tikintiesiems, įvyko Kryžiaus kelias, kurio metu įvairių organizacijų bei bendruomenių atstovai simboliškai pakaitomis nešė kryžių. s.J.M.
Posted On 2019 Bal 19
, By
off

Kryžiaus kelias Berčiūnuose

Didįjį penktadieni (2019 04 19) Berčiūnuose, dalyvaujant Panevėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, Berčiūnų klebonui Algirdui Daukniui, Krekenavos klebonui Gediminui Jankūnui, Panevėžio vyskupijos generalvikarui Eugenijui Styrai, Kupiškio klebonui Mindaugui Kučinskui ir kun....
Posted On 2019 Bal 19
, By
off

Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM homilija Krizmos Mišiose ( 2019 04 18)

Skaitiniuose, taip pat psalmėje kalbama apie „pateptuosius“: Izaijo Jahvės Tarną, karalių Dovydą ir mūsų Viešpatį Jėzų. Jiems bendra tai, kad gautasis patepimas skirtas patepti tikinčiajai Dievo tautai, kuriai jie tarnauja. Jų patepimas skirtas vargšams, kaliniams...
Posted On 2019 Bal 18
, By
off

Marijos Kazimieros Kaupaitės 79 –osios mirties minėjimas Ramygaloje

Ar žinote, kad galime turėti ŠVENTĄJĄ LIETUVĘ? Aš sužinojau tik prieš keleris metus, nors vaikystėje teko palakstyti po jos gimtojo Gudelių kaimo(Ramygalos parapija) laukus.  Šv. Kazimiero kongregacijos motinai Marijai Kazimierai Kaupaitei (1880 -1940) 2010 m. popiežius...
Posted On 2019 Bal 18
, By