off

Šv. Antano atlaidai Krekenavoje

Vėjo neštas, bet nenuneštas Šv. Antanas Birželio 14 dieną, sekmadienį, Krekenavos parapijoje vyko neeiliniai atlaidai: šventėme Devintines (Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę), Šv. Antano Paduviečio atlaidus ir vaikų Pirmosios Šv. Komunijos šventę! Tris dienas ruošėme baziliko...
Posted On 2020 Bir 17
, By
off

Birželinės pamaldos

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Tikintieji kviečiami kasdien melstis Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir sukalbėti Žmonijos pasiaukojimo aktą. Šį mėnesį, penktadienį po Devintinių, minima Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. s.J.M. Nuotrauka Panevėžio vyskupijos...
Posted On 2020 Bir 01
, By
off

Pamaldų ir Sakramentų teikimo tvarka nuo 2020 m. birželio 1 d.

Nors epidemija atslūgsta, bet pareiga saugoti save ir kitus išlieka. Kviečiame ir toliau laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo priemonių. Tikintieji, kurie jaučia simptomus, būdingus peršalimo ligoms, kviečiami ir toliau melstis namuose. Laikydamasi visų...
Posted On 2020 Geg 29
, By
off

Kviečiame į Biblinės Suaugusių Katechezės kursą

Panevėžio vyskupijos katechetinis centras organizuoja Biblinės Suaugusių Katechezės kursą, kuris vyks 2020 m. birželio 23-28 d. nuo 10 iki 16 val. Marijonų g. 24, III aukšte. Registracija iki birželio 19d. : tel. 8-45 507793, +370...
Posted On 2020 Geg 25
, By
off

„Dievo įsiveržimas“ – nauja knyga apie dvasinę kelionę su šv. Kryžiaus Jonu 

Panevėžyje knygą „Dievo įsiveržimas“ (232 psl.) galima įsigyti Panevėžio vyskupijos kurijoje (Upytės g.3) ir katechetikos centre (Marijonų g.24). Taip pat seserys norintiems ją galės atsiųsti paštu. Teirautis tel.: 8698 50036 (s. Laima) ir el. paštu: jlaimaocd@hotmail.com ...
Posted On 2020 Geg 13
, By
off

LVK: Kaip taisyklingai ir pagarbiai priimti šv. Komuniją į ranką?

Atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją valstybėje bei užsienio šalių patirtį, Lietuvos vyskupų konferencija laikinai pakeitė šv. Komunijos priėmimo Lietuvoje tvarką: nuo 2020 m. balandžio 24 d. šv. Komunija dalijama tik į ranką. Lietuvoje anksčiau nebuvo šv. Komunijos...
Posted On 2020 Geg 12
, By
off

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų...
Posted On 2020 Geg 07
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

Visuotinė Bažnyčia gegužės mėnesį skiria Švč. Mergelei Marijai. Tikintieji kviečiami  pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis. Šiuo metu ne visi turi galimybę melstis bažnyčioje, tad raginame tikinčiuosius namuose pasimelsti Švč. M. Marijos litaniją, Mergelei...
Posted On 2020 Bal 30
, By
off

MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS SAVAITĖ

Nuo balandžio 27 d. prasidėjo maldos už pašaukimus savaitė, kuri tęsiasi iki ketvirto Velykų sekmadienio – vadinamo Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Kviečiame tikinčiuosius asmeniškai arba bendruomenėse melstis už kunigus ir naujus pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąj...
Posted On 2020 Bal 28
, By
off

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas: 1. Rimtas pavojus savo...
Posted On 2020 Bal 25
, By