off

Vyskupo kanoninė vizitacija Smilgių, Saločių bei Kyburių parapijose

Sekmadienį, vasario 17 d. Panevėžio vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir generalvikaras Eugenijus Styra, kanonine vizitacija aplankė tris parapijas (Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus, Saločių Šv. Juozapo ir Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios), kuriose darbuojasi kleb. ats. kpt....
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Kun. Algirdui Daukniui 60 metų

Nuoširdūs sveikinimai kun. Algirdui jubiliejaus proga. Lai nepristigsite jaunatviškos dvasios ir polėkio nuolat tobulėti! Dievo palaimos ir Dievo Motinos globos.   Vasario 24 d.  (sekmadienį) 14 val.  Berčiūnų “Lietuvos kankinių“ bažnyčioje  padėkos Šv...
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Arkivyskupo Liongino Virbalo kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymas

Prasidedanti Vilniaus knygų mugė priminė G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos renginių organizatoriams, kad likome nepasidžiaugę (garsiai!) prieš savaitę, vasario 13-ąją, pas mus arkivyskupo Liongino Virbalo naujai parengto kelionių vadovo „Šventoji Žemė“ pristatymu. Knygų mugėje...
Posted On 2019 Vas 20
, By
off

Malda už a.a. vysk. Juozą Preikšą

Vasario 12 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje susirinkę vyskupai (vysk. Linas Vodopjanovas OFM., arkivyks. Gintaras Grušas, arkivysk. Lionginas Virbalas SJ, vysk. Jonas Ivanauskas, vysk. Arūnas Poniškaitis ir emeritas vysk. Jonas Kauneckas),  kunigai, K. Paltaroko...
Posted On 2019 Vas 13
, By
off

Šv. Mišios Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje

Vasario 11 d. (Pasaulinę ligonių dieną), Respublikinės Panevėžio ligoninės koplytėlėje vysk. Linas Vodopjanovas OFM ir šios ligoninės kapelionas kun. Pavelas Andžejevski, Šv. Mišių aukoje meldėsi už ligonius bei tuos, kurie rūpinasi jais. Trumpoje homilijoje Vyskupas...
Posted On 2019 Vas 12
, By
off

„Užtvirtink“ susitikimas Pasvalio dekanate

Antrus metus girdima koduotė „Užtvirtink“ – tai susitikimų dienos pavadinimas. Visuose Panevėžio vyskupijos dekanatuose susitinkantys asmenys yra jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Programos iniciatorius – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM...
Posted On 2019 Vas 12
, By
off

Vyks. Lino Vodopjanovo OFM Kriklinių ir Pumpėnų parapijų vizitacija

Vyskupo apsilankymas Kriklinių „Švč. M. Marijos Apsilankymo“ bei Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės“ parapijose Pumpėnų Švč. M.Marijos Škaplierinės“ parapijose Vasario 10dieną, minint V– jį eilinio laiko sekmadienį Pumpėnų ir Kriklinių parapijos susilaukė ypatingo svečio, tai...
Posted On 2019 Vas 11
, By
off

Pasimelskime už a.a. vysk. Juozą Preikšą

Vasario 12 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12 val. šv. Mišios atmenant prieš vienerius metus pas Viešpatį iškeliavusį J. E. vyskupą Juozą Preikšą. Nuotrauka Stasio Skrebio
Posted On 2019 Vas 08
, By
off

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygos pristatymas

Vasario 13 d. (trečiadienį) 17.15 val. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14) Kauno arkivyskupo  Liongino Virbalo SJ knygos „Šventoji Žemė” pristatymas. Renginyje dalyvaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, br....
Posted On 2019 Vas 08
, By
off

Vasario 11 oji – pasaulinė ligonių diena

Popiežius Pranciškus savo žinioje, 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8) sako, kad  “kiekvienas iš mūsų yra vargingas, stokojantis, skurdus. Vos gimus mums reikia tėvų rūpinimosi, kad galėtume išgyventi, ir kiekviename...
Posted On 2019 Vas 08
, By