off

Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos vizitacija

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM vizitacija Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje prasidėjo kovo 13d. Pirmiausia buvo aplankytos Vyturių ir Krašuonos progimnazijos, istorinė Saulės gimnazija ir Regioninis Profesinio Mokymo centras. Vyskupas susipažino su mokyklų...
Posted On 2019 Kov 18
, By
off

Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono dvidešimtmečio šventė Krekenavoje

Kovo 15 d. Krekenavos bazilikoje vyko kasmėnesiniai Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės, atlaidai, o kartu ir Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono organizacijos dvidešimtmečio šventinis minėjimas. Į šventovę rinkosi gausus būrys maldininkų ne tik iš Panevėžio vyskupijos...
Posted On 2019 Kov 15
, By
off

Panevėžio Vyskupijos katechumenų vardų įrašymo apeigos

2019 m. kovo 10 d. Panevėžio katedroje, sumos metu (12 val.), vysk. Linas Vodopjanovas OFM vadovavo  vyskupijos katechumenų išrinkimo / vardų įrašymo apeigoms. Kartu meldėsi Kristaus Karaliaus katedros parapijos kleb. Eugenijus Troickis, kun. Saulius Černiauskas bei...
Posted On 2019 Kov 15
, By
off

„Užtvirtink“ Anykščiuose

Antrus metus girdima koduotė „Užtvirtink“ – tai susitikimų dienos pavadinimas. Visuose Panevėžio vyskupijos dekanatuose susitinkantys asmenys yra jaunuoliai, besiruošiantys priimti Sutvirtinimo sakramentą. Programos iniciatorius – Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM...
Posted On 2019 Kov 12
, By
off

Panevėžio vyskupijoje esančių katechumenų Vardų įrašymo diena

Kovo 10 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12.00 val., pirmąjį Gavėnios sekmadienį, visoje vyskupijoje esančių katechumenų Vardų įrašymo diena. Šiais metais vyskupijoje dalyvaus aštuoni  suaugusieji besiruošiantys Įkrikščioninimui (Krikšto, Sutvirtinimo ir...
Posted On 2019 Kov 06
, By
off

Popiežiaus žinia gavėniai

Pelenų trečiadieniu (kovo 6 d.) visuotinė Bažnyčia pradeda gavėnios laikotarpį.  Katalikų Bažnyčios katekizmas sako, kad gavėnia tai „liturginių metų atgailos laikai ir dienos (gavėnios laikas, kiekvienais penktadieniais, primenantis Viešpaties mirtį) yra ryškus Bažnyčios...
Posted On 2019 Kov 05
, By
off

Atgarsiai iš atsinaujinimo dienos „Nebijok šventumo“

Kovo 2 dieną nuo ankstyvo ryto iš visų vyskupijos dekanatų į Utenos kultūros centrą skubėjo jaunimas ir senoliai dalyvauti vyskupijos atsinaujinimo dienoje. Daugiausiai susirinko iš Utenos, o taip pat ir didesnės ar mažesnės grupės iš Anykščių, Rokiškio, Kupiškio, Panevėžio ir...
Posted On 2019 Kov 04
, By
off

a.a. prel. Broniaus Antanaičio metinės

Kovo 4 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje 12 val. šv. Mišios atmenant prieš metus pas Viešpatį iškeliavusį a.a. prel. Bronių Antanaitį.
Posted On 2019 Vas 28
, By