off

Į amžinybę iškeliavo šimtametė ses. Petronėlė Liepaitė

 Vasario 6 d.  į amžinybę iškeliavo amžiumi vyriausia sesuo vienuolė Panevėžio vyskupijoje – ses. Petronėlė – Margarita Liepaitė (g. 1918 m. birželio 21 d. ). Ses. Petronėlė – Margarita kilusi iš Joniškėlio parapijos. Baigė Gailioniškio pradžios mokyklą. Į Dievo...
Posted On 2019 Vas 06
, By
off

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vizitacija

         Sausio 29–30 dienomis Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pradėjo kanoninę Panevėžio Kristaus Karaliaus parapijos vizitaciją. Šiomis dienomis Katedros parapijos admin. kun. Eugenijus Troickis pasirūpino suorganizuoti...
Posted On 2019 Vas 06
, By
off

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje

Šeštadienį, vasario 2 d., Kristaus paaukojimo šventėje, Visuotinė Bažnyčią meldėsi už pašvęstuosius – brolius vienuolius ir seseris vienuoles. Ta proga įvairių bendruomenių nariai visi kartu susirenka švęsti bei padėkoti Dievui už pašaukimo dovaną. Kaip ir kasmet, Panevėžio...
Posted On 2019 Vas 04
, By
off

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje

Vasario 2-ąją, šeštadienį, švenčiant Kristaus Paaukojimo liturginę šventę (Grabnyčias), Bažnyčia mini Pašvęstojo gyvenimo dieną. Ta proga 10 val. Panevėžio vyskupijos kurijoje (Upytės g. 3) vyks konferencija: Kaip nesusirgti depresija (psichologė Vaida Šarauskienė). Po...
Posted On 2019 Sau 23
, By
off

Ekumeninės pamaldos Panevėžyje

Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje sausio 20 d. 14 val. į ekumenines pamaldas susirinko šio miesto krikščioniškų Bažnyčių atsovai: Ortodoksų parapijos klebonas tėvas Fiodor Guriliov, Panevėžio  Evangelikų Liuteronų parapijos tarybos pirmininkas Bronius Motiejūnas, Panevėžio...
Posted On 2019 Sau 21
, By
off

Šventė Skapiškio parapijoje

Sausio 6 d., per Trijų Karalių iškilmę, Skapiškio parapijoje svečiavosi ir bažnyčios naująjį aukos altorių pašventino bei iškilmės šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Šis įvykis vainikavo Skapiškio bažnyčios centrinio altoriaus restauravimo darbus,...
Posted On 2019 Sau 07
, By
off

Informacija sužadėtiniams

Panevėžio vyskupijos šeimos centro informacija
Posted On 2019 Sau 05
, By
off

Skapiškio bažnyčioje altoriaus pašventinimas

Sausio 6 d. (sekmadienį) Viešpaties Apsireiškimo iškilmėse, Skapiškio šv. Hiacinto parapijoje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pašventins nauja altorių. Šv. Mišių pradžia 9 val. Kviečiame dalyvauti! Kurijos informacija.
Posted On 2019 Sau 02
, By