off

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga

ŠVENTASIS JUOZAPAS: PAŠAUKIMO SAPNAS Brangūs broliai ir seserys! Praėjusių metų gruodžio 8-ąją minint šventojo Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju150-ąsias metines prasidėjo jam skirti specialūs metai (plg. Apaštališkosios penitenciarijos 2020 m. gruodžio 8 d...
Posted On 2021 Kov 31
, By
off

G. kan. Vlado Rabašausko kunigystės jubiliejus

Šių metų kovo 29 d. Kupiškio parapijos rezidentas kan. Vladas Rabašauskas šventė kunigystės šventimų 60 metų jubiliejų. Ta proga pirmadienį, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir keletas vyskupijos kunigų, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje aukojo Šv. Mišias bei...
Posted On 2021 Kov 31
, By
off

Kovo 28-oji Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime

Kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė 1905 m. kovo 12 d. Talkonių k. Panevėžio r., 1930 m. buvo įšventintas į kunigus, dirbo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vėliau studijavo Prancūzijoje, o grįžęs iš studijų nuo 1939 m. Vilniuje garsėjo savo pamokslais ir labdaringa veikla,...
Posted On 2021 Kov 27
, By
off

Šeimos metų atidaryme Panevėžio vyskupijos Katedroje – ypatingi svečiai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva visuotinėje Bažnyčioje pradedami šeimai skirti metai – „ŠEIMA – AMORIS LAETITIA“. Prieš penkerius metus, per Šv. Juozapo iškilmę, popiežius paskelbė apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia (Meilės džiaugsmas). Minėtame dokumente sakoma, ka...
Posted On 2021 Kov 22
, By
off

Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus

2021 m. kovo 19 d. Šventasis Tėvas Pranciškus, 2020 metų gruodžio 8 d. pradėdamas Šv. Juozapo metus, pakvietė tikinčiuosius atrasti, jog žmonės, kurie atrodo gyvenantys slaptoje arba yra „antraeiliai“, atlieka neprilygstamą vaidmenį išganymo istorijoje. Toks yra ir šv. Juozapas –...
Posted On 2021 Kov 19
, By
off

Tikėjimo mokymo kongregacijos Responsum ad dubium dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo

Dėl pateikto klausimo:Ar Bažnyčia turi galią teikti palaiminimą tos pačios lyties asmenų sąjungoms? Atsakoma: Ne. Aiškinamoji nota Kai kur bažnytinėje aplinkoje plėtojami projektai bei pasiūlymai dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų laiminimo. Neretai tokie projektai...
Posted On 2021 Kov 17
, By
off

Prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai

2021 m. kovo 19-ąją popiežius Pranciškus pradės šeimai skirtus metus. Tą dieną sukanka penkeri metai nuo apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia paskelbimo. Šis dokumentas kalba apie meilę šeimoje, o jo pavadinimas lietuviškai reiškia „Meilės džiaugsmas“. Tad ir prasidedanči...
Posted On 2021 Kov 17
, By
off

Minime Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno 116-ąsias gimimo metines

Š. m. kovo 12 d. minime Panevėžio vyskupijos kunigo, Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovyklos kalinio Alfonso Lipniūno 116-ąsias gimimo metines. Ta proga (žr. nuotrauką) skelbiame Pumpėnų klebono 1925 m. liepos 1 d. raštą nr. 47, kuriame paliudyta: „Tūkstantis devyni šimtai...
Posted On 2021 Kov 10
, By
off

Lietuvos Tradicinių Krikščioniškųjų Bendrijų kreipimasis

Vilnius, 2021 m. kovo 9 d. Mes, Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų atstovai, tikime, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir apdovanotas prigimtiniu orumu. Dėl šio prigimtinio orumo kiekvienas žmogus – ir vyras, ir moteris – turi būti gerbiam...
Posted On 2021 Kov 10
, By
off

Kovo 7 d. maldos už lietuvius visame pasaulyje

Laiškas Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai 2021 m. vasario 24 d Brangūs lietuviai visame pasaulyje, jau devintą kartą pirmąjį kovo sekmadienį kviečiame melstis už lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį. Šiemet, kovo 7 d., junkimės į bendrą maldą, prašydami Dievo...
Posted On 2021 Kov 06
, By