off

Ramygalos parapijoje pašventinti du nauji varpai

Gegužės 8 d., Gerojo Ganytojo sekmadienį, į Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią susirinkę tikintieji tapo svarbaus ir gražaus įvykio liudytojais – tą dieną buvo pašventinti du nauji parapijos varpai: Apaštalas Paulius ir Jonas Krikštytojas. Iškilmei vadovavo Panevėžio...
Posted On 2022 Geg 10
, By
off

Interviu apie Sinodinį Kelią su Panevėžio vyskupijos koordinatoriumi kun. G. Jankūnu

Gegužės 21d. į Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją Sinodinio kelio Padėkos renginiui iš visos vyskupijos susirinko Sinodinio kelio moderatoriai, dalyviai ir visi, kurie nebuvo abejingi šiam procesui. Dalinamės interviu su Panevėžio vyskupijos...
Posted On 2022 Geg 07
, By
off

Krizmos Mišios Panevėžio katedroje

Balandžio 14 d. į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą atvyko gausus būrys vyskupijos kunigų ne tik dalyvauti Krizmos Mišiose, bet ir pasveikinti vyskupą Liną Vodopjanovą OFM, prieš dešimtmetį gavusį vyskupo šventimus. Krizmos Mišioms vadovavo Vyskupas Linas OFM. Homilijoje...
Posted On 2022 Bal 15
, By
off

Verbų sekmadienis Panevėžio katedroje

Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Nuotraukos Panevėžio vyskupijos
Posted On 2022 Bal 11
, By
off

Panevėžio katedroje Rusijos ir Ukrainos paaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai

Kovo 25 d., Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmėje, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje gausiai susirinkus tikintiesiems, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai paaukojo Rusiją ir Ukrainą. Maldos už taiką tęsėsi visą nak...
Posted On 2022 Kov 28
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2022 m. gavėnios proga

„Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, savo metu pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems“ (Gal 6, 9–10a)  Brangūs broliai ir seserys,   Gavėnia yra palankus asmeninio ir bendruomeninio atsinaujinimo metas, vedantis mus į mirusio i...
Posted On 2022 Kov 02
, By
off

Popiežius Pranciškus Žinia 30-osios Pasaulinės ligonių dienos proga

2022 m. vasario 11 d. „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36) Meilės kelyje būti šalia kenčiančiųjų Brangūs broliai ir seserys, Prieš trisdešimt metų šventasis Jonas Paulius II įsteigė Pasaulinę ligonių dieną, kad Dievo tauta, katalikiškos sveikato...
Posted On 2022 Vas 03
, By
off

Kristaus Paaukojimo šventė Panevėžio katedroje

Vasario 2 d., minint Kristaus Paaukojimo šventę ir Pašvęstojo gyvenimo dieną, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros administratorius kun. Kęstutis Palepšys ir kun. Algirdas Dauknys su būreliu seserų...
Posted On 2022 Vas 03
, By
off

Sinodinio kelio gairės ir medžiaga

Sinodinio kelio Panevėžio vyskupijoje gaires ir medžiagą galima rasti:
Posted On 2022 Vas 02
, By