off

Paskutinės Vakarienės Mišios

Didžiojo Ketvirtadienio Paskutinės Vakarienės Mišių įžangos priegiesmyje skamba kvietimas, kuris įveda į kančios slėpinio apmąstymus: „Didžiuokimės mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriame slypi mūsų išganymas, gyvenimas ir prisikėlimas, kuriuo mes esame išgelbėti...
Posted On 2024 Kov 28
, By
off

Krizmos Mišios

2024 m. kovo 28 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje aukotos Krizmos Mišios. Prieš 79-erius metus, 1945 m. kovo 28 d., Pucke, Lenkijoje, mirė kankinys, Dievo Tarnas kun. Alfonsas Lipniūnas, tad šia proga, susirinkusiems tikintiesiems bei atvykusiems Panevėžio vyskupijoje...
Posted On 2024 Kov 28
, By
off

Didžioji Savaitė

Verbų sekmadienį minėjome Jėzaus įžengimą į Jeruzalę pasitikti mirties. Žmonės Jėzų sveikino kaip Dievo siųstąjį Mesiją šaukdami „Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“ (Mt 21,9). Verbų sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė, kurios metu...
Posted On 2024 Kov 24
, By
off

Šv. Mišios už Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą

Kovo 11-ąją Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kiti kunigai. Homiliją Ganytojas pradėjo šios dienos psalmės priegiesmiu: „Viešpatie, aš tave aukštinsiu: tu gi...
Posted On 2024 Kov 11
, By
off

Popiežiaus žinia Gavėnios proga

Popiežius Pranciškus Žinia 2024 m. Gavėnios proga Per dykumą Dievas veda mus į laisvę Brangūs broliai ir seserys! Kai mūsų Dievas apsireiškia, jis skelbia laisvę: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Taip prasideda...
Posted On 2024 Vas 14
, By
off

Vasario 11 d. Pasaulinė ligonio diena

Popiežius Pranciškus Žinia XXXII Pasaulinės ligonio dienos proga 2024 m. vasario 11 d. „Negera žmogui būti vienam.“Gydyti ligonį gydant santykius „Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2, 18). Nuo pat pradžių Dievas, kuris yra meilė, sukūrė žmogų bendrystei, įrašydamas į jo būtį...
Posted On 2024 Vas 06
, By
off

Pašvęsto gyvenimo diena Baltriškėse

Vasario 2-ąją Baltriškėse nudailino ne tik sniego baltuma, bet ir Panevėžio vyskupijos pašvęstųjų bendrystė. Ankstyvas rytas nukėlė visus į neabejotinai pačias džiugiausias mokyklines dienas, dovanojusias keliones didžiuliu autobusu su mielais bičiuliais. Taip keliavome ir mes,...
Posted On 2024 Vas 06
, By
off

Dievo Žodžio tarnystės kursai Panevėžyje

Prieš Dievo Žodžio sekmadienį, sausio 20 d., į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą susirinko gausus būrys Dievo Žodžio skaitovų iš visos vyskupijos parapijų. Susirinkusieji vos sutilpo į katedros kriptą, kur ir vyko mokymai. Mokymus vedė kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas, prof....
Posted On 2024 Sau 20
, By
off

Piemenėlių Šv. Mišios Panevėžio katedroje

Fotoreportažas iš Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros.
Posted On 2023 Gru 25
, By
off

Kalėdinis Panevėžio Vyskupo laiškas tikintiesiems

Brangūs broliai ir seserys, 2023 m. Šv. Kalėdos Kristaus gimimas yra didis mūsų tikėjimo slėpinys, kuriam perprasti teologai yra parašę daugybę veikalų, menininkai – sukūrę šedevrų, o šv. Pranciškus Asyžietis sumanė atkurti tą kasdienę aplinką, kokioje ir užgimė Viešpats. Nuo to...
Posted On 2023 Gru 24
, By