off

Vyskupo vizitacija Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje

Gegužės 21 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lankėsi labiausiai nutolusiose vyskupijos parapijose – Kvetkuose, Kupreliškyje ir Papilyje. Papilio klebonas kun. Vidmantas Kareckas administruoja pastarąsias dvi – Kupreliškį ir Kvetkus. Kaip įprasta, Vyskupas pirmiausia...
Posted On 2023 Geg 23
, By
off

Arkivysk. R. Makricko konsekravimo iškilmė

“Šeštadienį, balandžio 15 d., antrojo Velykų sekmadienio ir tą dieną kasmet minimos Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse buvo konsekruotas vyskupu Romos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras Rolandas Makrickas” (paimta iš...
Posted On 2023 Bal 21
, By
off

Priskėlimo Šv. Mišios Kristaus Karaliaus katedroje

“Broliai ir seserys Kristuje, nuoširdžiai sveikinu jus visus su Kristaus Prisikėlimo švente, švente alsuojančia nesibaigiančio gyvenimo viltimi! Negandose ir iššūkiuose paskendęs pasaulis yra išsiilgęs Gerosios Naujienos, kuri skelbia, kad žmogaus gyvastis nepražūva, bet laikosi...
Posted On 2023 Bal 17
, By
off

Vysk. Lino OFM konsekracijos metinės

Sveikiname ir meldžiamės už mūsų Ganytoją vyskupą Liną, kuris 2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu! Amžinasis Ganytojau Jėzau Kristau, pripildyk Šventosios Dvasios malonių mūsų vyskupijos ganytoją ir...
Posted On 2023 Bal 14
, By
off

Virtuali paroda

Virtualioje parodoje pristatoma velykinės “Prisikėlusio Kristaus” statulėles. Dalis eksponatų yra ir iš Panevėžio vyskupijos. Ši paroda parengta praėjusių metų parodos Lietuvos liaudies buities muziejaus bažnyčioje pagrindu. Virtualios parodos nuoroda...
Posted On 2023 Bal 13
, By
off

Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Velyknakčio liturgija Panevėžio katedroje. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. “Šventasis Augustinas (354–430) Velyknakčio liturgiją pavadino mater omnium vigiliarum – „visų vigilijų motina“. Jis sakydavo, kad tai pati svarbiaus...
Posted On 2023 Bal 11
, By
off

Kryžiaus Kelias Senvagėje

Didžiojo Penktadienio vakarą, po Kryžiaus pagerbimo pamaldų miesto bažnyčiose, į Panevėžio miesto centrą – Senvagę susirinko gausus būrys tikinčiųjų kartu apeiti ir apmąstyti Kryžiaus Kelią. Įvairių katalikiškų organizacijų ir įstaigų atstovai, karinę tarnybą atliekantys...
Posted On 2023 Bal 11
, By
off

Didžiojo Penktadienio liturgija Panevėžio katedroje

Didįjį Penktadienį Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vyskupijos Ganytojas kartu su kunigais šventė Didžiojo Penktadienio liturgiją. ” Viešpaties kančios Didysis penktadienis. Diena, kai „yra paaukotas mūsų Velykų Avinėlis, Kristus”, kaip sako Apaštalas, Bažnyčia...
Posted On 2023 Bal 11
, By