off

Informacija apie LVK nutarimus

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų...
Posted On 2020 Geg 07
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus laiškas visiems tikintiesiems 2020 metų gegužės mėnesiui

Visuotinė Bažnyčia gegužės mėnesį skiria Švč. Mergelei Marijai. Tikintieji kviečiami  pagerbti Dievo Sūnaus Motiną gegužinėmis pamaldomis. Šiuo metu ne visi turi galimybę melstis bažnyčioje, tad raginame tikinčiuosius namuose pasimelsti Švč. M. Marijos litaniją, Mergelei...
Posted On 2020 Bal 30
, By
off

MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS SAVAITĖ

Nuo balandžio 27 d. prasidėjo maldos už pašaukimus savaitė, kuri tęsiasi iki ketvirto Velykų sekmadienio – vadinamo Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Kviečiame tikinčiuosius asmeniškai arba bendruomenėse melstis už kunigus ir naujus pašaukimus į kunigystę bei pašvęstąj...
Posted On 2020 Bal 28
, By
off

Dėl pamaldų ir sielovados tęsiantis karantinui

Atsižvelgiant į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir laikantis bendrų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų, skirtų visuomeninei veiklai karantino laikotarpiu, nuspręsta nuo balandžio 27 dienos taikyti šias normas: 1. Rimtas pavojus savo...
Posted On 2020 Bal 25
, By
off

Bendrystė – gyvybės šaltinis

Vysk. A. Poniškaitis: esame gavę gyvybės dovaną, kad taptume labiau žmoniški Esame gavę gyvybės dovaną, kad taptume labiau žmoniški – ne tik tada, kai tai atrodo lengva, paprasta ir nieko nekainuoja, bet ir tada, kai sunku, kai tai pareikalauja pastangų. Ypač tada. Taip...
Posted On 2020 Bal 23
, By
off

LIETUVOS VYSKUPŲ VELYKINIS GANYTOJIŠKASIS LAIŠKAS

Prisikėlusio Jėzaus dovana 2020 m. balandžio 9 d. Brangūs broliai ir seserys, Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną! Ji mums skelbia:...
Posted On 2020 Bal 08
, By
off

KAIP GALĖTUME PRISIDĖTI palaikydami savo parapijas?

Vyskupijos kurija jau gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir viltie...
Posted On 2020 Kov 31
, By
off

Bendruomeninė malda pandemijos metu

Maldavimai pandemijos metu Kupini meilės sugrudusia širdimi maldaukime sielos ir kūno Gydytoją, kad nuo pandemijos  pasaulį saugotų, iš ligų išvaduotų, sielos ir kūno kančias nuramintų. Tegu Gailestingasis atleidžia mums laisvai ar nežiniom padarytus nusižengimus, kad visi...
Posted On 2020 Kov 30
, By
off

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga

Popiežius Pranciškus Žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2020 m.) „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14) Brangūs jaunuoliai, 2018 m. spalį, kartu su Vyskupų sinodu tema „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“, Bažnyčia pradėjo reflektuoti jūsų situaciją...
Posted On 2020 Kov 24
, By
off

Apaštalinės Penitenciarijos dekretas dėl ypatingųjų atlaidų suteikimo tikintiesiems dabartinėmis pandemijos sąlygomis

APAŠTALINĖ PENITENCIARIJA DEKRETAS Suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi. „Džiaukitės viltyje...
Posted On 2020 Kov 23
, By