off

1941 m. birželio sukilimo 80 m. sukaktis

Kviečiame maldoje prisiminti žuvusius 1941 m. birželio 23 d. sukilimo dalyvius. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne, generalinio štabo pulkininko, diplomato Kazio Škirpos bute, įvyko Lietuvos aktyvistų fronto steigiamasis susirinkimas. Jame dalyvavo 27...
Posted On 2021 Bir 19
, By
off

Kun. A. Lipniūno beatifikacinės bylos iškilmingas uždarymas Panevėžyje

Birželio 14 – ypatinga diena Lietuvai: skausminga lietuvių tautos naikinimo – tremčių pradžia; ši diena skirta lagerių kančias ir tremtį iškentėjusiam Palaimintuoju paskelbtam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui, ši diena įgavo ir svarbų trečią Lietuvos istorijai įamžinantį įvykį:...
Posted On 2021 Bir 18
, By
off

Velžio koplyčios šventinimas

Birželio 13 d. švenčiant titulinius Švč. Jėzaus Širdies atlaidus atnaujintoje Velžio koplyčioje Panevežio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM pašventino naują altorių, amboną ir tabernakulį. Į naujai sutvarkytą koplyčią susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Aplankė Panevėžio rajono...
Posted On 2021 Bir 15
, By
off

Devintinės Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėje vysk. Linas OFM, generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Panevėžio dekanato dekanas rektorius kun. Pavelas Andžejevskij, katedros administratorius kun. Kęstutis Palepšys Šv. Mišių aukoje meldėsi už vyskupijos ir katedros parapijo...
Posted On 2021 Bir 06
, By
off

Šv. Juozapo piligrimystė Panevėžio vyskupijoje

1870-ųjų gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX apaštališkuoju laišku-bule (labai svarbiu dokumentu, patvirtintu tam tikru antspaudu) Šv. Juozapui suteikė Visuotinės Bažnyčios globėjo titulą. Nors Šv. Juozapas gyveno tylų, kone nuo žmonių akių paslėptą gyvenimą, jis buvo...
Posted On 2021 Bir 03
, By
off

Mokymai Caritas vaikų dienos centrų darbuotojams ir savanoriams

Mūsų vyskupijos Caritas kaip ir kitų Lietuvos vyskupijų Caritas organizacijos esame partneriai ir kartu su Lietuvos Caritas vykdome LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“. Gegužės 25 dieną...
Posted On 2021 Geg 29
, By
off

Kun. Jono Tamošiūno kunigystės jubiliejus

2021m. gegužės 26 d. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Klebonas ats. kpt. Jonas Tamošiūnas šventė kunigystės šventimų 25 metų jubiliejų. Jubiliatui linkime gausios Dievo palaimos. s.J.M. Nuotraukos Vabalninko parapijos
Posted On 2021 Geg 29
, By
off

Maldos tiltas už šeimą Krekenavos bazilikoje

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, mūsų Guodėja ir Užtarėja, su daugybe besimeldžiančiųjų skubame pas Tave. Skubame tokie suvargę: ligų, skausmo, sunkumų, rūpesčių ir neteisybės prislėgti ir iškankinti. Prasidėjus gegužės mėnesiui Lietuvos vyskupai pakvietė jungtis į...
Posted On 2021 Geg 18
, By
off

Panevėžio Ganytojas susitiko su vyskupijos dekanato kunigais

Nuo gegužės 4 – 17 d.d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM susitiko su Panevėžio vyskupijos dekanato kunigais (Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Anykščių, Rokiškio, Panevėžio – Krekenavos, Panevėžio, Zarasų ir Utenos ). Susitikimo metu Ganytojas aptarė Panevėžio...
Posted On 2021 Geg 06
, By
off

Į Krekenavą sugrįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos paveikslas

Gegužės 1-ąją, pradedant Marijai skirtą mėnesį, į atsinaujinusią Krekenavos baziliką grįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas. Prieš daugiau kaip šešerius metus garsusis Krekenavos Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas iškeliavo į Vilniaus Prano...
Posted On 2021 Geg 04
, By