off

Į Krekenavą sugrįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos paveikslas

Gegužės 1-ąją, pradedant Marijai skirtą mėnesį, į atsinaujinusią Krekenavos baziliką grįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas. Prieš daugiau kaip šešerius metus garsusis Krekenavos Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas iškeliavo į Vilniaus Prano...
Posted On 2021 Geg 04
, By
off

Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą

Brangūs broliai ir seserys, Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią. Už gyvybės dovaną visų pirma esame dėkingi Dievui, tačiau artimiausi Viešpaties bendradarbiai tame yra mūsų tėvai....
Posted On 2021 Geg 01
, By
off

Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus

Gerojo Ganytojo sekmadienį, balandžio 25 d., Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje šios parapijos rezidentas kun. Antanas Zulonas šventė kunigystės šventimų 50 metų jubiliejų. Šventinėse padėkos Mišiose drauge su jubiliatu meldėsi vyskupas Linas OFM, kun. Antano sūnėnas...
Posted On 2021 Bal 27
, By
off

Balandžio 25 d. (sekmadienį) – GYVYBĖS DIENA

„Kiekviena nauja gyvybė leidžia mums suvokti meilės, kuri niekada nepaliauja mus stebinusi, neužtarnaujamumą. Tai – mylėjimo iš anksto grožis: vaikai mylimi pirmiau, negu gaunami.“ (Amoris laetitia, 166) Pasaulinė gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Ši diena nuo...
Posted On 2021 Bal 21
, By
off

Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Vysk. Linas: “Kristaus prisikėlimo naujiena jau du tūkstančius metų, bet kasmet nuskamba naujai ir vis mus nustebina”… Su Kristaus prisikėlimu!
Posted On 2021 Bal 03
, By
off

Didysis Penktadienis Panevėžio katedroje

Didysis Penktadienis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Iš šventojo vyskupo Jono Auksaburnio Katechezių  „Tu nori sužinoti, kokia yra Kristaus kraujo galia? Sugrįžkime prie jo pavyzdžio, prisiminkime provaizdį, papasakokime senąjį Raštą. Mozė tarė: Papjaukite...
Posted On 2021 Bal 02
, By
off

Krizmos Mišios Panevėžio katedroje

Šiandien, Didįjį Ketvirtadienį, 11 val. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas kartu su vyskupijos dekanais ir kitais kunigais, aukojo Krizmos Šv. Mišias. Jų metu buvo pašventinti aliejai. Homilijos metu...
Posted On 2021 Bal 01
, By
off

G. kan. Vlado Rabašausko kunigystės jubiliejus

Šių metų kovo 29 d. Kupiškio parapijos rezidentas kan. Vladas Rabašauskas šventė kunigystės šventimų 60 metų jubiliejų. Ta proga pirmadienį, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir keletas vyskupijos kunigų, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje aukojo Šv. Mišias bei...
Posted On 2021 Kov 31
, By
off

Kovo 28-oji Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno gyvenime

Kunigas Alfonsas Lipniūnas gimė 1905 m. kovo 12 d. Talkonių k. Panevėžio r., 1930 m. buvo įšventintas į kunigus, dirbo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vėliau studijavo Prancūzijoje, o grįžęs iš studijų nuo 1939 m. Vilniuje garsėjo savo pamokslais ir labdaringa veikla,...
Posted On 2021 Kov 27
, By
off

Šeimos metų atidaryme Panevėžio vyskupijos Katedroje – ypatingi svečiai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva visuotinėje Bažnyčioje pradedami šeimai skirti metai – „ŠEIMA – AMORIS LAETITIA“. Prieš penkerius metus, per Šv. Juozapo iškilmę, popiežius paskelbė apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia (Meilės džiaugsmas). Minėtame dokumente sakoma, ka...
Posted On 2021 Kov 22
, By