off

G.K. Povilo Svirskio kunigystės šventimų 75metų jubiliejus

Šių metų spalio 30d. Utenos Dievo Apvaizdos parapija šventė neeilinę sukaktį: garbės kanauninko Povilo Svirskio kunigystės šventimų 75metų jubiliejų. Pasveikinti vyriausiąjį Lietuvoje kunigą susirinko pilna bažnyčia parapijiečių ir svečių iš kitų parapijų. Šv. Mišias aukoj...
Posted On 2023 Lap 29
, By
off

Mirė kun. jubil. Sigitas Uždavinys

A. † A. KUNIGAS JUBILIATAS SIGITAS UŽDAVINYS (1933-1960-2023) 2023 m .lapkričio 4 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, Anykščių ligoninėje po sunkios ligos mirė kunigas jubiliatas Sigitas Uždavinys. Velionis buvo gimęs 1933 m. gruodžio17 d. Vinco ir Juozapoto...
Posted On 2023 Lap 05
, By
off

Į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo mons. Povilas Miškinis

A. † A. MONSINJORAS POVILAS MIŠKINIS (1933-1963-2023) 2023 metų spalio 14 d. Pasvalyje, eidamas devyniasdešimt pirmuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas jubiliatas monsinjoras Povilas Miškinis. Velionis buvo gimęs 1933 m. sausio 28 d. Panevėžio r. Repšiškių km., Ramygalos...
Posted On 2023 Spa 15
, By
off

Skrebotiškio, Vaškų ir Grūžių parapijų vizitacija

Rugsėjo 17 d., Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM savo vizitaciją baigė švęsdamas šv. Mišias su Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies, Vaškų Šv. Juozapo ir Grūžių Švč. Mergelės Marijos parapijiečiais bei jų klebonu ir administratoriumi kun. Algimantu Petkūnu. Po išsamios...
Posted On 2023 Spa 02
, By
off

Panevėžio Vyskupo vizitacija Geidžiūnų parapijoje

Liepos 9 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas vyskupijos generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, lankėsi Pabiržės Švč. Trejybės ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijose, kuriose tarnystę atlieka kun. Kostas Balsys. Parapijų tikintieji savo Ganytoją sutiko pri...
Posted On 2023 Lie 17
, By
off

Pabiržės parapijos vizitacija

Liepos 9 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, lydimas vyskupijos generalvikaro kun. Eugenijaus Styros, lankėsi Pabiržės Švč. Trejybės  ir Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų parapijose, kuriose tarnystę atlieka kun. Kostas Balsys. Negausus būrelis šių parap...
Posted On 2023 Lie 17
, By
off

Seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo

2023 m. birželio 29 d. Birželio 28-29 d. Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Jį veda žymus šios srities specialistas, Tikėjimo mokymo dikasterijos oficiolas, kanonų teisės daktaras prel. Jorge Bertomeu i...
Posted On 2023 Bir 30
, By
off

Pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės

2023 m. birželio 22 d. Kudoriškiu kaime (Anykščių raj.) buvo paminėtos pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės. Paminėjimas prasidėjo birželinėmis pamaldomis palaimintojo gimtinėje. Ta proga atvyko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas...
Posted On 2023 Bir 30
, By
off

Iškilmingai paminėtas Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos 90-metis

Irena Ramaneckienė Birutė Navikienė Liudas Buzėnas Iškilmių Burbiškėse intencija Visai neseniai istorijon pasitraukė 2023-ųjų birželio 18-oji. Tai ne šiaip sau eilinė kalendorinė diena. Tai – Burbiškio parapijos 90-asis gimtadienis, kuriam ruoštasi ištisus metus. Kvietimai...
Posted On 2023 Bir 22
, By
off

Devintinių procesija Panevėžio miesto gatvėmis

Birželio 11 d., sekmadienį, Panevėžio miesto gatvėmis vyko iškilminga Devintinių (Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės) procesija. Po kelerių metų, pirmą kartą po pandemijos, tikintieji vėl galėjo savo tikėjimą Jėzaus Kristaus buvimu Švč. Skaramente išreikšti meldžiantis ir palydint...
Posted On 2023 Bir 12
, By