off

Konferencija – minėjimas skirtas Štuthofo koncentracijos stovykloje kalėjusiems Lietuvos inteligentams

Konferencija – minėjimas „Kunigas Alfonsas Lipniūnas ir 45 lietuvių inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje (1943–1945m.) “Praėjusią savaitę, Vilniuje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyko...
Posted On 2023 Kov 24
, By
off

Panevėžio vyskupijos globėjo Šv. Kazimiero šventė Biržuose

Kovo 4 d. Biržų pilies arsenalo salėje buvo švenčiama Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalaičio, Jogailos anūko, šv. Kazimiero diena. Apie dangiškąjį Lietuvos (taip pat ir Panevėžio vyskupijos) ir Lietuvos jaunimo globėją bei jo svarbą šiandieniniame pasaulyje...
Posted On 2023 Kov 14
, By
off

Katechumenų įrašymo apeigos

Pirmąjį Gavėnios sekmadienį, vadovaujant vysk. Linui OFM, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Šv. Mišių metu vyko katechumenų įrašymo apeigos. Septyni vyrai ir moterys iš įvairių Panevėžio vyskupijos parapijų, dalyvaujantys Suaugusiųjų katechezėje, šį sekmadienį atvykę į...
Posted On 2023 Kov 12
, By
off

Popiežiaus žinia Gavėnios proga

Vasario 17 d. Popiežius Pranciškus Žinia 2023 m. Gavėnios proga Gavėnios pasninkas, Sinodinė kelionė Brangūs broliai ir seserys! Mato, Morkaus ir Luko evangelijose sutartinai perteikiamas Jėzaus Atsimainymo epizodas. Šiame įvykyje matome Viešpaties atsaką į mokinių parodytą...
Posted On 2023 Vas 20
, By
off

Mons. Rolandas Makrickas paskirtas arkivyskupu

Popiežius Pranciškus monsinjorą Rolandą Makricką, Popiežiškosios Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastąjį komisarą, paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą. Rolandas Makrickas gimė 1972 m. sausio 31 d. Biržuose. 1996 m. liepos...
Posted On 2023 Vas 11
, By
off

Vasario 11 d. Pasaulinė Ligonio diena

Popiežius PranciškusŽinia XXXI Pasaulinės ligonio dienos proga 2023 m. vasario 11 d.  „Slaugyk jį“ Atjauta kaip sinodinė gydymo praktika  Brangūs broliai ir seserys! Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama izoliacijoje...
Posted On 2023 Vas 09
, By
off

Vasario 2 d. Panevėžio katedroje

Vasario 2 d. Panevėžio vyskupijoje gyvenantys ir besidarbuojantys vienuoliai broliai ir seserys susirinko bendrai maldai į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą. Maldą su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu OFM ir katedros kunigais pašvęstieji pradėjo liturginėmis valandomis –...
Posted On 2023 Vas 03
, By
off

Arkivyskupas Lionginas Virbalas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas apie naują delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai  2023 m. sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena 2023 m. sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas delegata...
Posted On 2023 Sau 27
, By
off

Lietuvos Sutuoktinių susitikimų šventė Panevėžyje

Sausio 7 d. Panevėžyje vyko Lietuvos Sutuoktinių susitikimų šeimų tradicinis kalėdinis susitikimas. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kurioms vadovavo J. E. Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Homilijoje Ganytojas primin...
Posted On 2023 Sau 22
, By
off

Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas

2022 m. gruodžio 31 d. Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas Kaip pranešė Šventasis Sostas, šįryt 9.34 val. Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne, sulaukęs 95 metų, mirė Popiežius emeritas Benediktas XVI (1927-2022). Pasak LVK pirmininko arkivysk. G...
Posted On 2022 Gru 31
, By