off

Seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo

2023 m. birželio 29 d. Birželio 28-29 d. Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Jį veda žymus šios srities specialistas, Tikėjimo mokymo dikasterijos oficiolas, kanonų teisės daktaras prel. Jorge Bertomeu i...
Posted On 2023 Bir 30
, By
off

Pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės

2023 m. birželio 22 d. Kudoriškiu kaime (Anykščių raj.) buvo paminėtos pal. Teofiliaus Matulionio 150-osios gimimo metinės. Paminėjimas prasidėjo birželinėmis pamaldomis palaimintojo gimtinėje. Ta proga atvyko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas Linas...
Posted On 2023 Bir 30
, By
off

Iškilmingai paminėtas Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos 90-metis

Irena Ramaneckienė Birutė Navikienė Liudas Buzėnas Iškilmių Burbiškėse intencija Visai neseniai istorijon pasitraukė 2023-ųjų birželio 18-oji. Tai ne šiaip sau eilinė kalendorinė diena. Tai – Burbiškio parapijos 90-asis gimtadienis, kuriam ruoštasi ištisus metus. Kvietimai...
Posted On 2023 Bir 22
, By
off

Devintinių procesija Panevėžio miesto gatvėmis

Birželio 11 d., sekmadienį, Panevėžio miesto gatvėmis vyko iškilminga Devintinių (Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės) procesija. Po kelerių metų, pirmą kartą po pandemijos, tikintieji vėl galėjo savo tikėjimą Jėzaus Kristaus buvimu Švč. Skaramente išreikšti meldžiantis ir palydint...
Posted On 2023 Bir 12
, By
off

A.A. kun. Jubil. kan. Bronius Šlapelis

A. † A. kunigas jubiliatas kan. Bronius Šlapelis (1934-1959-2023) 2023 m. birželio 11 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, mirė garbės kanauninkas jubiliatas Bronius Šlapelis. Velionis buvo gimęs 1934 m. balandžio 13 d. Antano ir Uršulės Šlapelių šeimoj...
Posted On 2023 Bir 12
, By
off

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos šimtmečio šventė

Gegužės 27 d. Panevėžyje nuaidėjo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos šimtmečio šventė. Būtent šiais metais minime šimto metų sukaktį, kuomet Šventasis Sostas oficialiai patvirtino Marijos tarnaičių Lietuvos provinciją. Jubilieji...
Posted On 2023 Bir 01
, By
off

Vyskupo vizitacija Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos parapijoje

Gegužės 21 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lankėsi labiausiai nutolusiose vyskupijos parapijose – Kvetkuose, Kupreliškyje ir Papilyje. Papilio klebonas kun. Vidmantas Kareckas administruoja pastarąsias dvi – Kupreliškį ir Kvetkus. Kaip įprasta, Vyskupas pirmiausia...
Posted On 2023 Geg 23
, By
off

Kupreliškio Šv. Arkangelo Mykolo parapijos vizitacija

Gegužės 21 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lankėsi labiausiai nutolusiose vyskupijos parapijose – Kvetkuose, Kupreliškyje ir Papilyje. Papilio klebonas kun. Vidmantas Kareckas administruoja pastarąsias dvi – Kupreliškį ir Kvetkus. Kaip įprasta, Vyskupas pirmiausia...
Posted On 2023 Geg 23
, By
off

Vyskupo vizitacija Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje

Gegužės 21 d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM lankėsi labiausiai nutolusiose vyskupijos parapijose – Kvetkuose, Kupreliškyje ir Papilyje. Papilio klebonas kun. Vidmantas Kareckas administruoja pastarąsias dvi – Kupreliškį ir Kvetkus. Kaip įprasta, Vyskupas pirmiausia...
Posted On 2023 Geg 23
, By
off

Arkivysk. R. Makricko konsekravimo iškilmė

“Šeštadienį, balandžio 15 d., antrojo Velykų sekmadienio ir tą dieną kasmet minimos Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse buvo konsekruotas vyskupu Romos Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras Rolandas Makrickas” (paimta iš...
Posted On 2023 Bal 21
, By