off

Šv. Juozapo piligrimystė Panevėžio vyskupijoje

1870-ųjų gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX apaštališkuoju laišku-bule (labai svarbiu dokumentu, patvirtintu tam tikru antspaudu) Šv. Juozapui suteikė Visuotinės Bažnyčios globėjo titulą. Nors Šv. Juozapas gyveno tylų, kone nuo žmonių akių paslėptą gyvenimą, jis buvo...
Posted On 2021 Bir 03
, By
off

Mokymai Caritas vaikų dienos centrų darbuotojams ir savanoriams

Mūsų vyskupijos Caritas kaip ir kitų Lietuvos vyskupijų Caritas organizacijos esame partneriai ir kartu su Lietuvos Caritas vykdome LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Caritas organizacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“. Gegužės 25 dieną...
Posted On 2021 Geg 29
, By
off

Kun. Jono Tamošiūno kunigystės jubiliejus

2021m. gegužės 26 d. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Klebonas ats. kpt. Jonas Tamošiūnas šventė kunigystės šventimų 25 metų jubiliejų. Jubiliatui linkime gausios Dievo palaimos. s.J.M. Nuotraukos Vabalninko parapijos
Posted On 2021 Geg 29
, By
off

Maldos tiltas už šeimą Krekenavos bazilikoje

O, stebuklingoji Krekenavos Dievo Motina, mūsų Guodėja ir Užtarėja, su daugybe besimeldžiančiųjų skubame pas Tave. Skubame tokie suvargę: ligų, skausmo, sunkumų, rūpesčių ir neteisybės prislėgti ir iškankinti. Prasidėjus gegužės mėnesiui Lietuvos vyskupai pakvietė jungtis į...
Posted On 2021 Geg 18
, By
off

Panevėžio Ganytojas susitiko su vyskupijos dekanato kunigais

Nuo gegužės 4 – 17 d.d. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM susitiko su Panevėžio vyskupijos dekanato kunigais (Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Anykščių, Rokiškio, Panevėžio – Krekenavos, Panevėžio, Zarasų ir Utenos ). Susitikimo metu Ganytojas aptarė Panevėžio...
Posted On 2021 Geg 06
, By
off

Į Krekenavą sugrįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos paveikslas

Gegužės 1-ąją, pradedant Marijai skirtą mėnesį, į atsinaujinusią Krekenavos baziliką grįžo stebuklais garsus Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas. Prieš daugiau kaip šešerius metus garsusis Krekenavos Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu paveikslas iškeliavo į Vilniaus Prano...
Posted On 2021 Geg 04
, By
off

Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą

Brangūs broliai ir seserys, Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią. Už gyvybės dovaną visų pirma esame dėkingi Dievui, tačiau artimiausi Viešpaties bendradarbiai tame yra mūsų tėvai....
Posted On 2021 Geg 01
, By
off

Kun. Antano Zulono kunigystės jubiliejus

Gerojo Ganytojo sekmadienį, balandžio 25 d., Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje šios parapijos rezidentas kun. Antanas Zulonas šventė kunigystės šventimų 50 metų jubiliejų. Šventinėse padėkos Mišiose drauge su jubiliatu meldėsi vyskupas Linas OFM, kun. Antano sūnėnas...
Posted On 2021 Bal 27
, By
off

Balandžio 25 d. (sekmadienį) – GYVYBĖS DIENA

„Kiekviena nauja gyvybė leidžia mums suvokti meilės, kuri niekada nepaliauja mus stebinusi, neužtarnaujamumą. Tai – mylėjimo iš anksto grožis: vaikai mylimi pirmiau, negu gaunami.“ (Amoris laetitia, 166) Pasaulinė gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Ši diena nuo...
Posted On 2021 Bal 21
, By
off

Velyknaktis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

Vysk. Linas: “Kristaus prisikėlimo naujiena jau du tūkstančius metų, bet kasmet nuskamba naujai ir vis mus nustebina”… Su Kristaus prisikėlimu!
Posted On 2021 Bal 03
, By