off

Vasario 2 d. Panevėžio katedroje

Vasario 2 d. Panevėžio vyskupijoje gyvenantys ir besidarbuojantys vienuoliai broliai ir seserys susirinko bendrai maldai į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą. Maldą su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu OFM ir katedros kunigais pašvęstieji pradėjo liturginėmis valandomis –...
Posted On 2023 Vas 03
, By
off

Arkivyskupas Lionginas Virbalas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas apie naują delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai  2023 m. sausio 27 d. Pal. Jurgio Matulaičio minėjimo diena 2023 m. sausio 26 dieną Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje buvo patvirtintas delegata...
Posted On 2023 Sau 27
, By
off

Lietuvos Sutuoktinių susitikimų šventė Panevėžyje

Sausio 7 d. Panevėžyje vyko Lietuvos Sutuoktinių susitikimų šeimų tradicinis kalėdinis susitikimas. Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, kurioms vadovavo J. E. Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Homilijoje Ganytojas primin...
Posted On 2023 Sau 22
, By
off

Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas

2022 m. gruodžio 31 d. Į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas Kaip pranešė Šventasis Sostas, šįryt 9.34 val. Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyne, sulaukęs 95 metų, mirė Popiežius emeritas Benediktas XVI (1927-2022). Pasak LVK pirmininko arkivysk. G...
Posted On 2022 Gru 31
, By
off

Piemenėlių Šv. Mišios Panevėžio katedroje

Gruodžio 24 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje Piemenėlių Šv. Mišioms vadovavo J. E. Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Pradėdamas homiliją, Ganytojas pasidžiaugė matydamas katedros šventovėje gausiai susirinkusius tikinčiuosius. Vyskupas padėkojo atėjusiems, kuri...
Posted On 2022 Gru 27
, By
off

A. † A. KUNIGAS JUBILIATAS ALBINAS PIPIRAS (1925-1949-2022)

A. † A. KUNIGAS JUBILIATAS ALBINAS PIPIRAS (1925-1949-2022) 2022 metų gruodžio 17 d., eidamas devyniasdešimt aštuntuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigasjubiliatas Albinas Pipiras.Velionis buvo gimęs 1925 m. sausio 1 d. Justino ir Angelės Pipirų šeimoje Žaltiškių kaime,...
Posted On 2022 Gru 17
, By
off

Į amžinybę palydėtas mons. Juozapas Antanavičius

Gruodžio 12 d. į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą susirinko gausus būrys tikinčiųjų bei kunigų į paskutinę kelionę išlydėti a. a. mons. J. Antanavičių. „Monsinjoras mirė gruodžio 8 d. – Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje, o laidojamas šią dieną, kuomet Lotynų Amerikos...
Posted On 2022 Gru 12
, By
off

Panevėžio katedroje Nuolatinių diakonų lektoriaus ir akolito skyrimai

Į šį neeilinį įvykį mūsų vyskupijoje atvyko nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys, kuris yra ir Kauno kunigų seminarijos prefektas bei Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos sielovados pagalbininkas. Jis kartu su kitais Lietuvos būsimais...
Posted On 2022 Gru 11
, By
off

A. † A. MONSINJORAS JUOZAPAS ANTANAVIČIUS

A. † A. MONSINJORAS JUOZAPAS ANTANAVIČIUS (1931-1954-2022) 2022 metų gruodžio 8 d. Panevėžyje, Šv. Juozapo globos namuose, eidamas devyniasdešimt antruosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas jubiliatas monsinjoras Juozapas Antanavičius. Velionis buvo gimęs 1931 m. balandžio 18 d....
Posted On 2022 Gru 09
, By