off

A. † A. KUNIGAS JUBILIATAS ALBINAS PIPIRAS (1925-1949-2022)

A. † A. KUNIGAS JUBILIATAS ALBINAS PIPIRAS (1925-1949-2022) 2022 metų gruodžio 17 d., eidamas devyniasdešimt aštuntuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigasjubiliatas Albinas Pipiras.Velionis buvo gimęs 1925 m. sausio 1 d. Justino ir Angelės Pipirų šeimoje Žaltiškių kaime,...
Posted On 2022 Gru 17
, By
off

Į amžinybę palydėtas mons. Juozapas Antanavičius

Gruodžio 12 d. į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą susirinko gausus būrys tikinčiųjų bei kunigų į paskutinę kelionę išlydėti a. a. mons. J. Antanavičių. „Monsinjoras mirė gruodžio 8 d. – Nekaltojo Prasidėjimo iškilmėje, o laidojamas šią dieną, kuomet Lotynų Amerikos...
Posted On 2022 Gru 12
, By
off

Panevėžio katedroje Nuolatinių diakonų lektoriaus ir akolito skyrimai

Į šį neeilinį įvykį mūsų vyskupijoje atvyko nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys, kuris yra ir Kauno kunigų seminarijos prefektas bei Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos sielovados pagalbininkas. Jis kartu su kitais Lietuvos būsimais...
Posted On 2022 Gru 11
, By
off

A. † A. MONSINJORAS JUOZAPAS ANTANAVIČIUS

A. † A. MONSINJORAS JUOZAPAS ANTANAVIČIUS (1931-1954-2022) 2022 metų gruodžio 8 d. Panevėžyje, Šv. Juozapo globos namuose, eidamas devyniasdešimt antruosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas jubiliatas monsinjoras Juozapas Antanavičius. Velionis buvo gimęs 1931 m. balandžio 18 d....
Posted On 2022 Gru 09
, By
off

A. † A. KUNIGAS POVILAS BARTKEVIČIUS (1962-1988-2022)

2022 metų gruodžio 6 d. Panevėžyje, Šv. Juozapo globos namuose, eidamas šešiasdešimt pirmuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas Povilas Bartkevičius, Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos ilgametis vikaras. Velionis buvo gimęs 1962 m. vasario 2 d. Petro ir Anelės Bartkeviči...
Posted On 2022 Gru 06
, By
off

Šv. Cecilijos šventė Utenos Dievo Apvaizdos parapijoje

Jau tapo graži tradicija švęsti šv. Cecilijos šventę Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Šiais metais tai 15 -ta šventė. Pagerbiami Utenos rajono ir dekanato vargonininkai, choristai ir muzikai. O Utenos Dievo Apvaizdos vargonininkė Rita Venckevičienė minėjo 30 metų vargoninkystės...
Posted On 2022 Lap 24
, By
off

Popiežiaus žinia Vargstančiųjų dienai

Popiežius Pranciškus Žinia 6-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga 2022 m. lapkričio 13-oji, XXXIII eilinis sekmadienis Jėzus Kristus dėl jūsų tapo vargdieniu (plg. 2 Kor 8, 9) 1. „Jėzus Kristus […] dėl jūsų tapo vargdieniu“ (plg. 2 Kor 8, 9). Šiais žodžiai...
Posted On 2022 Lap 11
, By
off

Nauja knyga apie kun. A. Lipniūną

Lapkričio 10 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje vyko knygos apie kun. Alfonsą Lipniūną “Alfa” pristatymas. s.J.M.
Posted On 2022 Lap 08
, By
off

Spalio 23 d. Misijų sekmadienis

Popiežius PRANCIŠKUS Žinia 2022 m. Pasaulinės misijų dienos proga„Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8) 2022 m. spalio 23 d. 2022 m. sausio 6 d. Brangūs broliai ir seserys! Šie žodžiai priklauso Apaštalų darbuose aprašytam paskutiniam Prisikėlusio Jėzaus pokalbiui su mokiniais...
Posted On 2022 Spa 23
, By
off

A. † A. kun. Povilas Klezys (1957 – 1981 – 2022)

2022 metų spalio 2 d. naktį Spitrėnuose, eidamas šešiasdešimt šeštuosius savo gyvenimometus, mirė kunigas Povilas Klezys, Spitrėnų Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos klebonas ir Sudeikių Švč. M. Marijos bei Biliakiemio Švč. M. Marijos Varo parapijų administratorius....
Posted On 2022 Spa 02
, By